Solutions Linux

När: 28-29 maj
Var: Paris, Frankrike
Ytterligare information: http://www.solutionslinux.fr/?lg=en

Detta är det största GNU/Linux-evenemanget i Frankrike; det kommer att ske på CNIT, Paris La Defense.


Debians involvering

Debianprojektet har erbjudits en monter i föreningsbyn vilket traditionellt är det årliga mötet för GNU/Linux- och frimjukvaruanvändare, utvecklargemenskaper (och affärsgemenskaper) i Frankrike.
Franska projektmedlemmar kommer att representera projektet samt demonstrera Debian GNU/Linux.

Huvudsamordnare: Tanguy Ortolo

Relaterade länkar