events@debian.org

Evenemangsgruppen samordnar användningen av en liten mängd delade resurser som används av organisatörer av Debiannärvaro vid evenemang, ger hjälp och råd rörande organisation av Debiannärvaro vid förfrågan och tar hand om evenemangssidan och (bland andra) evenemangwikisidan.

Ovan nämnda email-adress kan användas för att kontakta evenemangsgruppen direkt, men helst bör medlemmar av evenemangsgruppen läsa sändlistorna debian-events-*. (För närvarande läser gruppen antagligen debian-events-eu och debian-events-nl - hjälp välkomnas.)