Driva en monter

Den viktigaste uppgiften för projektmedlemmar som representerar Debianprojektet på en mässa är att driva en monter för Debian. Det är rätt enkelt, eftersom det räcker att koppla upp en maskin som kör ett Debian GNU-system (antingen Linux, Hurd eller *BSD) och ha någon som förklarar hur det fungerar och som kan svara på frågor. Det rekommenderas dock att åtminstone två personer bemannar montern, och att du använder affischer och broschyrer tillsammans med några ytterligare maskiner.

Branschmässor och konferenser tillhandahåller ofta en möjlighet för flera utvecklare att träffas även om de vanligtvis befinner sig långt från huvudkonferensen eller -utställningen. Ofta inbjuds utvecklare från andra länder att hålla ett föredrag, så det även går att möta dem där. Dessutom är det alltid trevligt att besöka en pub med andra utvecklare och bara prata om att förbättra Linux inod-cache eller dpkg:s beroendehantering.

För många evenemang har det skapats ytterligare webbsidor och sändlistor för att hjälpa med att planera och driva Debiannärvaron. Titta på "samordnings"-länken på våra sidor för kommande och tidigare evenemang för att få en uppfattning om detta. Läs även vår checklista.

Sändlistor

Debianprojektet tillhandahåller två sändlistor för samordning av Debians närvaro vid olika evenemang:

För att prenumerera på någon av dessa listor, se vår prenumerationssida.