Krav på montrar

Det har tidigare förekommit flertalet problem med organisationen av montrar. Detta dokument avser att kasta lite ljus på detta problem.

Först och främst har inte Debianprojektet några pengar att spendera på mässor, speciellt inte på saker som lämnas tillbaka (golvyta, mattor, bord osv.), därför måste projektet få hela montern, inte bara golvytan, sponsrad av organisatörerna för att kunna driva en ordentlig och välbemannad monter.

För det andra lånas allting som visas upp i en Debianmonter under en mässa från individer eller företag som tillhandahåller ett sätt att stöda oss. All utrustning underhålls av Debianfolk som är intresserade av att driva montern. Alla utgifter, inklusive logi och resor, betalas vanligtvis av individerna själva ur egen ficka. Även alla andra utgifter som gör att montern ser intressant ut (dvs. banér, postrar, t-tröjor osv.) betalas av individer.

Detta betyder att när endast golvytan för en monter tillhandahålls kommer den att se väldigt fattig ut, eftersom ingen elektricitet skulle betyda att datorerna inte kan visa något (eftersom elektricitet krävs för att köra maskiner och bildskärmar), eller att bara bärbara kunde användas, men de kan inte lagra kraft för mer än fyra timmar. Dessutom skulle det även betyda att folket som bemannar montern skulle behöva sitta direkt på golvet om ingen tillhandahåller bord, stolar och en matta.

Sammanfattningsvis skulle en sådan monter se väldigt fattig ut. Det kan ifrågasättas huruvida detta uppvisar mässans höga nivå, projektets fattigdom eller visa att organisatörerna inte har pengar eller inte vill spendera pengar på fri programvaruprojekt.

När allt kommer omkring skapar denna typ av projekt de produkter som organisatörerna får betalt för. Utan alla dessa projekt som tillhandahåller denna underbara fria programvara skulle det inte finnas några konferenser om just denna programvara. Det skulle inte heller finnas några företag som baserar sina affärer på den här typen av programvara. Om man tar detta i beaktande, vari ligger problemet för konferensorganisatörerna att tillhandahålla en fullt utrustad monter för dessa projekt? Hur mycket är egentligen 500 USA-dollar (eller euro) att spendera på en monter för ett företag som tar entréavgift för enskilda besökare som är högre än så?