Лектори

Ако желаете да бъдете добавени към списъка с лектори погледнете края на страницата.

Следните лектори изнасят лекции за Дебиан:


Име: Andreas Barth
Email: aba@not.so.argh.org
Предишни лекции: https://people.debian.org/~aba/slides
Езици:Немски, Английски
Местоположение: Germany
Теми:

Debian
Free Software
Release Management
Introduction in Debian packages
New features of upcoming releases

Име: Andreas Tille
Email: tille@debian.org
Предишни лекции: https://people.debian.org/~tille/debian-med/talks
Езици:Английски, Немски
Местоположение: Germany
Теми:

Debian-Med
Custom Debian Distributions

Име: Bdale Garbee
Email: bdale@gag.com
Предишни лекции: http://www.gag.com/~bdale/talks
Езици:Английски
Местоположение: Colorado, USA
Теми:

History of Debian
Introduction to Debian
Porting Debian
Debian and HP

Име: Benj. Mako Hill
Email: mako@debian.org
Предишни лекции: http://yukidoke.org/~mako/talks
Езици:Английски
Местоположение: Seattle, USA
Теми:

Debian-NP (Non-Profit)
Project management in Free Software projects

Име: Christoph Lameter
Email: christoph@lameter.com
Предишни лекции: http://lameter.com/talks
Езици:Английски, Немски
Местоположение: California, USA
Теми:

Debian history
Debian packaging
Open Source Business Models

Име: David N. Welton
Email: davidw@dedasys.com
Езици:Английски
Местоположение: Italy
Теми:

Debian
Free Software
Apache
Apache Software Foundation
Tcl

Име: Enrico Zini
Email: enrico@debian.org
Предишни лекции: https://people.debian.org/~enrico/talks
Езици:Италиански, Английски, Френски, Испански
Местоположение: Italy
Теми:

Debian
Free Software
Software in society
Custom Debian distributions
Debian-NP (Non-Profit)
Usability in Free Software

Име: Gunnar Wolf
Email: gwolf@gwolf.org
Предишни лекции: http://www.gwolf.org
Езици:Английски, Испански
Местоположение: Mexico
Теми:

Free Software
Free Culture
Debian
programming (mainly for the Web with Perl/Ruby)
e-voting
security

Име: Joey Schulze
Email: joey@debian.org
Предишни лекции: http://www.infodrom.org/~joey/Vortraege
Езици:Немски, Английски
Местоположение: Germany
Теми:

Debian
Free Software
Miscellaneous/Debian

Име: Luca Capello
Email: luca@pca.it
Предишни лекции: http://luca.pca.it/talks
Езици:Английски, Френски, Италиански
Местоположение: Genève, Switzerland
Местоположение: Milano, Italy (sometimes)
Местоположение: happy to travel to talk about Debian (sponsorship permitting)
Теми:

Debian
Introduction to the Debian Project
HowTo help Debian
Debian Events Team
Merchandise and Debian
Debian Sister Organizations (e.g. debian.ch)
Free Software

Име: Martin Michlmayr
Email: tbm@cyrius.com
Предишни лекции: http://www.cyrius.com/talks
Езици:Английски, Немски
Местоположение: Austria
Теми:

Debian's infrastructure
Management in Debian and Free Software projects
Quality and Quality Assurance
Debian on NAS and embedded devices
Free software and open source

Име: Michael Meskes
Email: meskes@debian.org
Предишни лекции: http://www.credativ.com/~mme
Езици:Немски, Английски
Местоположение: Germany
Теми:

Debian
Free Software
Support for Debian
Enterprise Debian

Име: Russell Coker
Email: russell@coker.com.au
Предишни лекции: http://www.coker.com.au/~russell/talks.html
Езици:Английски
Местоположение: Melbourne, Australia
Теми:

Security Enhanced (SE) Linux

Име: Stefano Zacchiroli
Email: zack@debian.org
Предишни лекции: http://upsilon.cc/~zack/talks
Езици:Английски, Френски, Италиански
Местоположение: Paris, France
Местоположение: Bologna, Italy (sometimes)
Местоположение: happy to travel to talk about Debian (sponsorship permitting)
Теми:

Debian
Introduction and organization of the Debian Project
Debian Quality Assurance
Debian packaging

Име: Thomas Lange
Email: lange@debian.org
Предишни лекции: http://fai-project.org/talks
Езици:Немски, Английски
Местоположение: Germany
Теми:

FAI, fully automatic installation
Beowulf cluster

Име: Wookey
Email: wookey@aleph1.co.uk
Предишни лекции: http://wookware.org/talks
Езици:Английски
Местоположение: United Kingdom
Теми:

Embedded Debian
Emdebsys system-generation tool

Additions, modifications, and removals of entries

Ако желаете да бъдете добавени към списъка с лектори изпратете следната информация на английски в писмо до events@debian.org:

Заявките за обновяване на информацията за лекторите следва да бъдат изпращани до events@debian.org. За предпочитане е писмото да бъде изпратено от адреса, използван в списъка.

Предоставената информация ще бъде включена в списъка с лектори. Това включва и адресът на електронната поща, който ще буде достъпен за всички. Ако желаете адресът на електронната поща да бъде скрит, моля да упоменете това изрично в писмото си.