Warning! This translation is too out of date, please see the original.

Download Debian 9.8(64-bit PC Network installer)

Debian

தங்களின் கணினிக்கான கட்டற்ற இயங்கு தளங்களுள்டெபியனும் ஒன்று. தங்களின் கணினியை இயக்கத் தேவையான அடிப்படை நிரல்களையும் பயன்பாடுகளையும் கொண்டது இயங்கு தளமாகும்.

முழுமையானதொரு இயங்குதளமென்று டெபியனைச் சொல்லலாம்: செவ்வனே முன்னொடுக்கம் செய்யப்பட்டு தங்கள் கணினியில் நிறுவத் தயார் நிலையிலுள்ள பொதிகளுடன் கிடைக்கப் பெறுகிறது. மேலும் விவரங்களுக்கு...

டெபியனின் அண்மைய நிலையான வெளியீடு 9.8 ஆகும். இது கடைசியாக16 பிஃப்ரவரி 2019 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது. டெபியனின் கிடைக்கக் கூடிய வெளியீடுகள் குறித்து தொடர்ந்து வாசிக்கவும்.

சுழி


செய்திகள்

[08 மார்ச்சு 2019] The Debian Project mourns the loss of Lucy Wayland
[16 பிஃப்ரவரி 2019] Updated Debian 9: 9.8 released
[23 ஜனவரி 2019] Updated Debian 9: 9.7 released
[10 நவம்பர் 2018] Updated Debian 9: 9.6 released
[05 ஆகஸ்டு 2018] DebConf18 closes in Hsinchu and DebConf19 dates announced
[14 ஜீலை 2018] Updated Debian 9: 9.5 released

பழைய செய்தி விவரங்களை அறிய செய்திகள் பக்கத்தினை அணுகவும். புதிய டெபியன் வெளிவருவது குறித்த தகவலைப் பெற விரும்பினால், டெபியன் அறிவிப்பு மடலாடற் குழுவில் இணையவும்.


அரண் ஆலோசனைகள்

[18 மார்ச்சு 2019] DSA-4409 neutron - security update
[17 மார்ச்சு 2019] DSA-4408 liblivemedia - security update
[12 மார்ச்சு 2019] DSA-4407 xmltooling - security update
[12 மார்ச்சு 2019] DSA-4406 waagent - security update
[10 மார்ச்சு 2019] DSA-4405 openjpeg2 - security update
[09 மார்ச்சு 2019] DSA-4404 chromium - security update
[08 மார்ச்சு 2019] DSA-4403 php7.0 - security update
[05 மார்ச்சு 2019] DSA-4402 mumble - security update
[01 மார்ச்சு 2019] DSA-4401 wordpress - security update
[28 பிஃப்ரவரி 2019] DSA-4400 openssl1.0 - security update
[28 பிஃப்ரவரி 2019] DSA-4399 ikiwiki - security update
[28 பிஃப்ரவரி 2019] DSA-4398 php7.0 - security update
[28 பிஃப்ரவரி 2019] DSA-4397 ldb - security update

பழைய அரண் ஆலோசனைகளுக்கு அரண் பக்கத்தினை நாடவும். அறிவிக்கப்பட்டக் கையோடு டெபியன் அரண் ஆலோசனைகளை உடனுக்குடன் பெற டெபியன் அரண் அறிவிப்பு மடலாடற் குழுவில் இணைக.