Warning! This translation is too out of date, please see the original.

Download Debian 10.4(64-bit PC Network installer)

Debian

தங்களின் கணினிக்கான கட்டற்ற இயங்கு தளங்களுள்டெபியனும் ஒன்று. தங்களின் கணினியை இயக்கத் தேவையான அடிப்படை நிரல்களையும் பயன்பாடுகளையும் கொண்டது இயங்கு தளமாகும்.

முழுமையானதொரு இயங்குதளமென்று டெபியனைச் சொல்லலாம்: செவ்வனே முன்னொடுக்கம் செய்யப்பட்டு தங்கள் கணினியில் நிறுவத் தயார் நிலையிலுள்ள பொதிகளுடன் கிடைக்கப் பெறுகிறது. மேலும் விவரங்களுக்கு...

டெபியனின் அண்மைய நிலையான வெளியீடு 10.4 ஆகும். இது கடைசியாக09 மே 2020 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது. டெபியனின் கிடைக்கக் கூடிய வெளியீடுகள் குறித்து தொடர்ந்து வாசிக்கவும்.

சுழி


செய்திகள்

[09 ஜீலை 2020] Debian 8 Long Term Support reaching end-of-life
[16 ஜீன் 2020] Ampere donates Arm64 server hardware to Debian to fortify the Arm ecosystem
[09 மே 2020] Updated Debian 10: 10.4 released
[16 மார்ச்சு 2020] Official communication channels for Debian
[08 பிஃப்ரவரி 2020] Updated Debian 10: 10.3 released
[08 பிஃப்ரவரி 2020] Updated Debian 9: 9.12 released

பழைய செய்தி விவரங்களை அறிய செய்திகள் பக்கத்தினை அணுகவும். புதிய டெபியன் வெளிவருவது குறித்த தகவலைப் பெற விரும்பினால், டெபியன் அறிவிப்பு மடலாடற் குழுவில் இணையவும்.


அரண் ஆலோசனைகள்

[08 ஜீலை 2020] DSA-4722 ffmpeg - security update
[08 ஜீலை 2020] DSA-4721 ruby2.5 - security update
[08 ஜீலை 2020] DSA-4720 roundcube - security update
[06 ஜீலை 2020] DSA-4719 php7.3 - security update
[05 ஜீலை 2020] DSA-4718 thunderbird - security update
[05 ஜீலை 2020] DSA-4717 php7.0 - security update
[02 ஜீலை 2020] DSA-4716 docker.io - security update
[02 ஜீலை 2020] DSA-4715 imagemagick - security update
[01 ஜீலை 2020] DSA-4714 chromium - security update
[01 ஜீலை 2020] DSA-4713 firefox-esr - security update
[30 ஜீன் 2020] DSA-4712 imagemagick - security update
[29 ஜீன் 2020] DSA-4711 coturn - security update
[27 ஜீன் 2020] DSA-4710 trafficserver - security update

பழைய அரண் ஆலோசனைகளுக்கு அரண் பக்கத்தினை நாடவும். அறிவிக்கப்பட்டக் கையோடு டெபியன் அரண் ஆலோசனைகளை உடனுக்குடன் பெற டெபியன் அரண் அறிவிப்பு மடலாடற் குழுவில் இணைக.