Debian na hrvatskom

Ova web stranica sadrži stvari korisne Debian korisnicima koji govore hrvatski.

Pogledajte Debian KAKO za neznalice.

Ostala Linux dokumentacija, nespecifična za Debian, je dostupna na HULK web stranicama.

Ako mislite da se nešto može dodati ovoj stranici, molimo kontaktirajte <jrodin@jagor.srce.hr>.