Debian på kroatiska

Denna webbsida innehåller saker som är användbara för kroatisktalande Debiananvändare.

Se Debian-HOWTO för nybörjare.

Ytterligare ej Debianspecifik Linuxdokumentation finns på HULK-webbsidorna.

Om du tycker att någonting bör läggas till dessa sidor, kontakta <jrodin@jagor.srce.hr>.