Debian po polsku

Debian jest dostępny również w języku polskim. Począwszy od instalacji systemu, przez interfejs użytkownika i większości popularnych programów oraz komunikaty systemu, a kończąc na dokumentacji. Oczywiście, jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia w tej kwestii, jednakże prawdopodobnie już teraz z powodzeniem można używać Debiana nie znając języka angielskiego.

Ponadto w Polsce istnieje silna społeczność użytkowników Debiana, o czym świadczą liczne strony internetowe, grupy, listy i fora dyskusyjne. Aktualnie w projekcie oficjalnie zarejestrowanych jest 15 deweloperów z Polski, (11 aktywnych) – więcej informacji na blogu bubulle

Polskie zasoby na temat Debiana

Gdzie szukać pomocy po polsku

Jest jeszcze kilka innych stron poświęconych Debianowi, ale nie były one od jakiegoś czasu aktualizowane.

Polonizacja

Informacje nt. spolonizowanych pakietów i stron www Debiana są dostępne na stronach statystyk.

Aby zachować spójne słownictwo, prosimy przy tłumaczeniu zasobów związanych z Debianem korzystać z opracowanej listy słów i zwrotów.

Jeśli chciałbyś pomóc w polonizacji Debiana (np. w tłumaczeniu komunikatów systemu, opisów pakietów, interfejsu debianowych programów, tłumaczeniu stron internetowych takich jak ta, tłumaczeniu dokumentacji itp.) lub masz jeszcze jakiś pomysł na to, co mogłoby się znaleźć na tej (lub na innej) stronie, napisz na listę debian-l10n-polish@lists.debian.org.

Dawniej bardzo wiele pracy związanej z polonizacją Debiana włożono w Polskim Projekcie Dokumentacji Debiana (PDDP), ale dziś wygląda on na nieaktywny.

Projekty dotyczące tłumaczeń

Poniższy opis został przygotowany pod koniec roku 2013

Instalator (debian-installer, d-i)

Instalator Debiana jest obecnie w pełni przetłumaczony. Całość wymagałaby przejrzenia co najmniej pod kątem stylistycznym, jednak ogólnie jest całkiem nieźle.

Tłumaczeń tych trzeba pilnować przed zbliżającym się nowym wydaniem Debiana, ponieważ opiekunowie pakietów mają w zwyczaju dokonywać zmian w angielskich komunikatach w ostatniej chwili.

Strony WWW

Najważniejsze strony WWW Debiana są przetłumaczone, część jest nieco nieaktualna. Od niedawna sytuacja zaczęła się poprawiać. Nie jest najgorzej, choć przydałoby się przetłumaczyć jeszcze co najmniej kilka ważnych stron.

Szablony Debconf

Obecnie przetłumaczone jest ok. 60% szablonów debconf. Nowe szablony są z reguły tłumaczone na bieżąco, jednak jest jeszcze wiele starszych szablonów, które również wypadałoby przetłumaczyć.

Szablony debconf to te okienka pojawiające się czasem przy instalacji/aktualizacji pakietu lub wywołaniu dpkg-reconfigure. Opisy do tłumaczenia są zwykle bardzo krótkie, choć niektóre są ciężkie do tłumaczenia bez znajomości specyfiki danego pakietu. Odpowiednie ogłoszenia o zbliżającej się "wrzutce" jakiegoś nowego szablonu są ogłaszane na liście debian-i18n@, a przetłumaczony szablon trzeba następnie odesłać jako zgłoszenie błędu z priorytetem wishlist dla danego pakietu.

Strony podręcznika systemowego

Podręczniki z pakietów takich jak coreutils (rm, cat itp.), util-linux (dmesg, mkfs itp.), manpages (proc, hosts itp.) i innych (sed, bash itp.) są tłumaczone w projekcie manpages-pl, który przyjmie każdą chętną duszę, która będzie chciała zmniejszyć choć o jedną sztukę blisko 700 całkowicie nieaktualnych stron podręcznika czekających na swój dzień chwały ;) W tej chwili tłumaczenia z manpages-pl trafiają również co najmniej do Fedory i Archa (oraz oczywiście Ubuntu i innych pochodnych Debiana).

Programy

Różna dokumentacja, przewodniki, how-to itp. (DDP)

Obecnie aktualne jest tłumaczenie uwag do wydania i kilka pomniejszych. Większość jednak leży i kwiczy. Te tłumaczenia są bardzo obszerne, dlatego przetłumaczenie np. Przewodnika instalacyjnego wymagałoby prawdopodobnie zaangażowania przynajmniej 3-5 osób.

Należy zauważyć, że również oryginalne wersje podręczników bywają nieco zapuszczone.

Opisy pakietów (DDTP)

Najważniejsze opisy pakietów są obecnie przetłumaczone, jednak wciąż przybywają nowe, więc jest to zajęcie, którego trzeba pilnować na bieżąco. Tu przydaje się nawet sporadyczna aktywność, ponieważ każdy opis musi być zatwierdzony jeszcze przez dwie inne osoby.

Tłumaczenie opisów pakietów to najprostsza metoda wykonywania tłumaczeń w Debianie (przynajmniej gdy nie ma się doświadczenia z tłumaczeniem plików PO). Niestety - niekończące się odyseje z serwerem znajdującym się w Hiszpanii, w Estremadurze powodują częste i niestety czasami kilkutygodniowe awarie całej infrastruktury.

Tu szczególnej troski wymagają opisy pakietów task-* ponieważ pojawiają się w instalatorze Debiana.

Niusy

Niusy nie są tłumaczone na polski i chyba słusznie, bo to zupełnie przekracza w tej chwili nasze możliwości. Okazyjnie ukazują się jedynie tłumaczenia np. informacji o wydaniu nowej wersji Debiana. Ten dział prawdopodobnie jest w tej chwili najmniej istotny.

wyjaśnienia

Wyjaśnienie: przez "wprowadzanie zmian" rozumiemy miejsce gdzie można nanieść zmiany lub listę, na którą można wysłać gotowy plik z tłumaczeniem. Wszystkie debianowe listy są dostępne pod adresem lists.debian.org, a więc zapis np. "debian-l10n-polish@" oznacza listę debian-l10n-polish@lists.debian.org. "Zgłoszenie błędu" oznacza wysłanie mejla z odpowiednią treścią pod adres submit@bugs.debian.org (więcej informacji: https://www.debian.org/Bugs/).

Uwaga: Część poniższych odnośników można znaleźć na stronie "Centralnej statystyki tłumaczeń Debiana": https://www.debian.org/international/l10n/