Warning! This translation is too out of date, please see the original.

מה זה אומר חופשי ? או למה אתם מתכוונים כשאתם אומרים "תוכנה חופשית"?

הערה: בפברואר 1998 קמה קבוצה שפעלה להחליף את המושג "תוכנה חופשית" במושג "תוכנת קוד פתוח". כפי שיתבהר מהדיון למטה, שני המושגים מתייחסים באופן בסיסי לאותו הדבר.

אנשים רבים שהמושג "תוכנה חופשית" חדש להם, מבולבלים מכיוון שהמונח "חופשי" ב"תוכנה חופשית" אינו בעל המשמעות שהם מצפים. עבורם חופשי אומר ב"חינם" או ללא עלות. במילון אנגלי ניתן למצוא כמעט עשרים פירושים שונים למילה "חופשי". רק אחד מהם הוא "ללא עלות". שאר הפירושים מתייחסים לחופש ולהעדר הגבלה. כאשר אנחנו מדברים על תוכנה חופשית אנחנו מתכוונים לחופש, לא למחיר.

תוכנה שמותר להשתמש בה באופן חופשי ללא תשלום, אינה באמת חופשית. ייתכן מאוד שיאסר עליך להעביר אותה הלאה, וללא שום ספק המשתמש אינו יכול לשפר אותה. תוכנה הניתנת בחינם היא בדרך כלל נשק במלחמת שיווק, על מנת לסייע בשיווק של מוצר או לסייע בדחיקת מתחרים אל מחוץ לשוק. למשתמשים אין שום דרך להבטיח שהתוכנה תשאר חופשית.

תוכנה חופשית באמת תמיד תשאר חופשית. תוכנה אשר נמצאת ברשות הציבור, ללא רשיון חופשית, יכולה להיות בשימוש תחת מוצרים לא חופשיים. במקרים כאלו, שיפור שנעשו בתוכנה אינם זמינים לציבור. על מנת שתוכנה תשאר חופשית היא צריכה להיות מוגנת בזכויות יוצרים ורשיון מתאים.

עבור מי שאינם בקיאים בתחום נפשט את הדברים כך, תוכנה יכולה להיות חופשית או לא חופשית. על מנת להבין את מלוא המשמעות של השימוש במונח "תוכנה חופשית" עלינו לסטות מהנושא ולדון בעולם רשיונות התוכנה.

שיטת זכויות היוצרים נועדה להגן על הזכויות של יוצרי סוגים שונים של עבודות. ברוב המדינות, תוכנה הנכתבת הנכתבת על ידך מוגנת בזכויות יוצרים באופן אוטומטי. הרשיון הוא אמצעי המאפשר לעשות שימוש ביצירה (תוכנה במקרה זה) בדרכים המקובלות על היוצר. על היוצר מוטלת האחריות להצהיר מהן הדרכים בהן מותר להשתמש בתוכנה. לדיון מקיף בנושא זכויות יוצרים ראו עמוד זה (באנגלית) עמוד זה (באנגלית).

כמובן שנסיבות שונות מצריכות רשיונות שונים. חברות תוכנה מעוניינות להגן על הנכסים שלהן, ולכן הן משחררות תוכנה רק בצורה מהודרת (לא את קוד המקור, ולכן בלתי קריא לבני אדם), ומגבילות בצורות רבות את השימוש בתוכנה. מאידך, יוצרים של תוכנה חופשית מעוניינים שברשיון התוכנה שלהם יהיו הדברים הבאים:

אנשים רבים בוחרים לכתוב רשיון משלהם. דבר זה אינו מומלץ מכיוון שכתיבת רשיון המגן על הזכויות שאתה רוצה כרוך בעיסוק בנושאים עדינים. לעתים קרובות מדי הניסוח שנבחר הינו עמום, או שנוצרים תנאים המתנגשים זה עם זה. כתיבת רשיון שיעמוד במבחן בית המשפט הינה אתגר קשה אפילו יותר. למרבה המזל, ישנם מספר רב של רשיונות שכבר נכתבו, וקרוב לוודאי יתאימו לצרכים שלך.

שלושה רשיונות נפוצים בשימוש הם:

כמה מאפיינים משותפים שיש לרשיונות אלו הם:

הנקודה האחרונה, אשר מאשפרת מכירת תוכנה חופשית, עושה רושם כאילו היא נגד הרעיון העומד בבסיס התוכנה החופשית. למעשה זה אחד הייתרונות של תוכנה חופשית. מכיוון שהרשיון מאפשר הפצה חופשית, ברגע שאדם מקבל עותק של התוכנה החופשית הוא יכול להפיץ אותה בעצמו. הוא אפילו יכול למכור אותה. למעשה, יצירת עותקים אלקטרוניים נוספים עולה מעט מאוד כסף. היצע וביקוש לתוכנה חופשית, יגרמו לכך שמחירה יהיה נמוך מאוד. למשל, נוח מאוד להפיץ את דביאן על גבי תקליטורים. ספק שייבחר לעשות זאת רשאי לגבות איזה מחיר שהוא רוצה עבור התקליטורים. ברם, אם הוא ייבחר לגבות מחיר גבוה מדי, ספקים אחרים שייתחרו בו, יכריחו אותו להוריד את המחיר. כתוצאה מכך, ניתן לרכוש את דביאן על גבי תקליטורים במחיר של כמה דולרים אמריקאים בודדים.

למרות שתוכנה חופשית אינה חופשית לגמרי ממגבלות (רק שחרור התוכנה לרשות הציבור מאפשרת חירות מוחלטת ממגבלות) היא מאפשרת למשתמשים גמישות מירבית המאפשרת להם לבצע את מבוקשם בעזרת התוכנה. ובאותו הזמן, היא מגינה על זכויות היוצרים המקוריים של התוכנה. זהו חופש אמיתי.

פרוייקט דביאן הינו תומך נלהב של תוכנה חופשית. מכיווון שישנם הרבה מאוד רשיונות תוכנה חופשית בשימוש, ההנחיות של דביאן לתוכנה חופשית (DFSG) נקבעו על מנת להגדיר מהי תוכנה חופשית כפי שאנחנו מתכוונים. רק תוכנה העונה להגדרות של הנחיות אלו מופצת כחלק מההפצה העיקרית של דביאן.