Jämförelse mellan programvarulicenser

******Detta dokument är under utveckling*******

Folk som sysslar med fri programvara har en benägenhet att utveckla väldigt starka åsikter om licenser. Nybörjare oroar sig inte så mycket för dem eftersom de huvudsakligen vill göra den arbetsuppgift de sysslar med färdig, och inte förstår de långvariga konsekvenser valet av en programvarulicens framför en annan kan innebära (det är osäkert om det finns några av de som förstår detaljerna i de olika licenserna och som inte har starka åsikter i ämnet).

Genom åren har ett antal licenser fått framskjutande ställningar eftersom de ger programvaruförfattaren den sorts kontroll över sina verk utvecklarna önskar, men det är fortfarande vanligt med programvara som inte har någon synlig licens, eller som innehåller en unik licens skriven av författaren. Det sistnämnda kan vara väldigt besvärligt för programvarudistributörer (både direktuppkopplade och för dem som tillverkar cd-skivor) då många av dessa licenser innehåller vanliga misstag vilket gör programvaran svår att distribuera.

Nedan följer en lista över vanliga fria (öppna) programvarulicenser och några bra och dåliga sidor hos var och en av dem. Bara de detaljer i licenserna som är relevanta för diskussionen visas. Dessutom finns flera av detaljerna angivna under rubriken "BRA/DÅLIGA", vilket innebär att det antingen är bra eller dåligt, beroende på din egen synvinkel.


Några vanliga misstag i egentillverkade licenser: