Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Καθρέφτες του Debian

Το Debian διανέμεται σ' ολόκληρο τον κόσμο με τη χρήση "καθρεφτών" ώστε να προσφέρει στους χρήστες όσο το δυνατόν καλλίτερη πρόσβαση στην αρχειοθήκη μας.

Υπάρχουν Καθρέφτες για τις ακόλουθες αρχειοθήκες:

Πακέτα του Debian (debian/)
Το εργαλείο πακεταρίσματος του Debian -- αυτή περιλαμβάνει τη μεγάλη πλειοψηφία των πακέτων .deb , τα υλικά εγκατάστασης και τον πηγαίο κώδικα.
Δείτε τη λίστα των καθρεφτών του Debian που περιέχουν την αρχειοθήκη debian/.
εικόνες των CD (debian-cd/)
Το αποθετήριο των εικόνων των CD: αρχεία Jigdo και αρχεία εικόνων ISO.
Δείτε τη λίστα των καθρεφτών του Debian που περιέχουν την αρχειοθήκη debian-cd/.
Παλιές εκδόσεις (debian-archive/)
Η αρχειοθήκη των παλιών εκδόσεων του Debian.
Δείτε τη σελίδα Distribution Archives για περισσότερες λεπτομέρειες.

Πληροφορίες για τους ιδιοκτήτες των καθρεφτών

Οι Καθρέφτες του Debian συντηρούνται από εθελοντές, οπότε αν δεν υπάρχουνν επαρκείς τέτοιοι κοντά σας και είστε σε θέση να δωρήσετε χώρο σε δίσκους και δικτυακή σύνδεση, σκεφτείτε να δημιουργήσετε ένα Καθρέφτη και να συνεισφέρετε στο να γίνει το Debian πιο προσβάσιμο. Δείτε τις σελίδες στον σύνδεσμο ρυθμίστε έναν καθρέφτη της αρχειοθήκης του Debian για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία καθρεφτών.