Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Debian worldwide mirror sites

Debian is distributed (mirrored) on hundreds of servers on the Internet. Using a nearby server will probably speed up your download, and also reduce the load on our central servers and on the Internet as a whole.

Debian mirrors exist in many countries, and for some we have added a ftp.<country>.debian.org alias. This alias usually points to a mirror that syncs regularly and quickly and carries all of Debian's architectures. The debian archive is always available via HTTP at the /debian location on the server.

Other mirror sites may have restrictions on what they mirror (due to space restrictions). Just because a site is not the country's ftp.<country>.debian.org does not necessarily mean that it is any slower or less up to date than the ftp.<country>.debian.org mirror. In fact, a mirror that carries your architecture and is closer to you as the user and, therefore, faster, is almost always preferable to other mirrors that are farther away.

Use the site closest to you for the fastest downloads possible whether it is a per-country mirror alias or not. The program netselect can be used to determine the site with the least latency; use a download program such as wget or rsync for determining the site with the most throughput. Note that geographic proximity often isn't the most important factor for determining which machine will serve you best.

If your system moves around a lot, you may be best served by a "mirror" that is backed by a global CDN. The Debian project maintains deb.debian.org for this purpose and you can use this in your apt sources.list — consult the service's website for details.

Everything else you want to know about Debian mirrors: https://www.debian.org/mirror/.

Debian per-country mirror aliases

Country Site Architectures
Ταΐβάν ftp.tw.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Τουρκία ftp.tr.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Τσεχική Δημοκρατία ftp.cz.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Σλοβακία ftp.sk.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390 s390x
Σλοβενία ftp.si.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Σουηδία ftp.se.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Ην. Πολιτείες ftp.us.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Ην. Βασίλειο ftp.uk.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Φινλανδία ftp.fi.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Χιλή ftp.cl.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Λιθουανία ftp.lt.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Κίνα ftp.cn.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Δανία ftp.dk.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Χονκ Κονκ ftp.hk.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Αρμενία ftp.am.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Ελβετία ftp.ch.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Νορβηγία ftp.no.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Βέλγιο ftp.be.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Κορέα ftp.kr.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Ρωσία ftp.ru.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Πολωνία ftp.pl.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Ισπανία ftp.es.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mipsel riscv64
Ολλανδία ftp.nl.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Ισλανδία ftp.is.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Βραζιλία ftp.br.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390 s390x sparc
Βουλγαρία ftp.bg.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Γαλλία ftp.fr.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Ιταλία ftp.it.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Μολδοβία ftp.md.debian.org/debian/ amd64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc s390 s390x
Πορτογαλία ftp.pt.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Κροατία ftp.hr.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Αυστρία ftp.at.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Νέα Ζηλανδία ftp.nz.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Αυστραλία ftp.au.debian.org/debian/ amd64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc s390 s390x
Γερμανία ftp.de.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
Λευκορωσία ftp.by.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

List of mirrors of the Debian archive

Host name HTTP Architectures

Ταΐβάν
ftp.tw.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.csie.ncku.edu.tw /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.csie.ntu.edu.tw /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
opensource.nchc.org.tw /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
tw1.mirror.blendbyte.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Ταϊλάνδη
ftp.debianclub.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.applebred.net /debian/ amd64 arm64 armhf i386 mips64el mipsel riscv64
mirror.kku.ac.th /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Τουρκία
ftp.tr.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.gnu.gen.tr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.linux.org.tr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Τσεχική Δημοκρατία
ftp.cz.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.mirror.web4u.cz / amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390 s390x
debian.superhosting.cz /debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390 s390x
ftp.cvut.cz /debian/ amd64 arm64 armhf i386 mips64el ppc64el riscv64
ftp.debian.cz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.sh.cvut.cz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.zcu.cz /debian/ amd64 arm64 armhf i386 mips64el riscv64
merlin.fit.vutbr.cz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el riscv64
mirror.dkm.cz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.it4i.cz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.nic.cz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Σιγκαπούρη
mirror.coganng.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 riscv64
mirror.sg.gs /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Σλοβακία
ftp.sk.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390 s390x
ftp.antik.sk /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.debian.sk /debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390 s390x

Σλοβενία
ftp.si.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Σουηδία
ftp.se.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.lth.se /debian/ amd64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc s390 s390x
debian.mirror.su.se /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.acc.umu.se /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftpmirror1.infania.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.glesys.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.zetup.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Σερβία
mirror.pmf.kg.ac.rs /debian/ amd64 armhf i386 kfreebsd-amd64

Ινδία
mirror.cse.iitk.ac.in /debian/ amd64 armel armhf i386 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386

Ινδονησία
kartolo.sby.datautama.net.id /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
kebo.pens.ac.id /debian/ amd64 i386 riscv64
mirror.unair.ac.id /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mr.heru.id /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Ην. Πολιτείες
ftp.us.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
atl.mirrors.clouvider.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian-archive.trafficmanager.net /debian/ amd64 i386
debian.cc.lehigh.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.csail.mit.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.cs.binghamton.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.osuosl.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.uchicago.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
la.mirrors.clouvider.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.clarkson.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.cogentco.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.dal.nexril.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.keystealth.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.rustytel.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.accretive-networks.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.siena.edu /debian/ amd64
mirrors.lug.mtu.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.namecheap.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.ocf.berkeley.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.steadfast.net /debian/ amd64 armhf i386 s390x
mirrors.vcea.wsu.edu /debian/ amd64 arm64 i386
mirrors.wikimedia.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.xtom.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.us.leaseweb.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390x
mirror.us.oneandone.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
nyc.mirrors.clouvider.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
plug-mirror.rcac.purdue.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
repo.ialab.dsu.edu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Ην. Βασίλειο
ftp.uk.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.mirrors.uk2.net /debian/ amd64 arm64 armhf i386 ia64 mips64el ppc64el
debian.mirror.uk.sargasso.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
free.hands.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.ticklers.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.cov.ukservers.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.lchost.net /debian/ amd64
mirror.mythic-beasts.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.ox.ac.uk /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.positive-internet.com /debian/ amd64 armhf i386 s390x
mirrors.coreix.net /debian/ amd64
mirrorservice.org /sites/ftp.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.sov.uk.goscomb.net /debian/ amd64 armhf i386 s390x
mirror.vinehost.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ukdebian.mirror.anlx.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390 s390x
uk.mirrors.clouvider.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Φινλανδία
ftp.fi.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.web.trex.fi /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
www.nic.funet.fi /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Χιλή
ftp.cl.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.redlibre.cl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
mirror.hnd.cl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.insacom.cl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.ufro.cl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Λιθουανία
ftp.lt.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.balt.net /debian/ amd64
debian.mirror.vu.lt /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.litnet.lt /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.vpsnet.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Βιετνάμ
debian.xtdv.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.bizflycloud.vn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.bkns.vn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Κίνα
ftp.cn.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.bjtu.edu.cn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.lzu.edu.cn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.nju.edu.cn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.163.com /debian/ amd64 arm64 i386 mips64el ppc64el riscv64
mirrors.bfsu.edu.cn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.hit.edu.cn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.huaweicloud.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.jlu.edu.cn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.sjtu.edu.cn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.neusoft.edu.cn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.ustc.edu.cn /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Δανία
ftp.dk.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.asergo.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.one.com /debian/ amd64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc s390 s390x
mirrors.dotsrc.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.rackhosting.com /debian/ amd64 armhf i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 s390x

Κένυα
debian.mirror.ac.ke /debian/ amd64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc s390 s390x
debian.mirror.liquidtelecom.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Καναδάς
debian.mirror.iweb.ca /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.csclub.uwaterloo.ca /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.estone.ca /debian/ amd64 i386
mirror.it.ubc.ca /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Χονκ Κονκ
ftp.hk.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.nexet.hk /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.xtom.com.hk /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Καμπότζη
mirror.sabay.com.kh /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Αρμενία
ftp.am.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.asnet.am /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Ελβετία
ftp.ch.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.ethz.ch /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror1.infomaniak.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror2.infomaniak.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.init7.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.iway.ch /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.metanet.ch /debian/ amd64 arm64 i386
mirror.sinavps.ch /debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390 s390x

Ουγγαρία
ftp.bme.hu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
repo.jztkft.hu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Αργεντινή
debian.unnoba.edu.ar /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel riscv64
mirror.sitsa.com.ar /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Ιράν
archive.debian.petiak.ir /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.hostiran.ir /debian/ amd64 i386
debian.parspack.com /debian/ amd64 arm64 armhf
mirror.aminidc.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.iranserver.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Ρουμανία
mirror.linux.ro /debian/ amd64
mirrors.hostico.ro /debian/ amd64
mirrors.nav.ro /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.nxthost.com /debian/ amd64 arm64 i386 mips64el ppc64el
ro.mirror.flokinet.net /debian/ amd64

Νότια Αφρική
debian.saix.net / amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
ftp.is.co.za /debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390 s390x

Νορβηγία
ftp.no.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.uio.no /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Λουξεμβούργο
debian.mirror.root.lu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Βέλγιο
ftp.be.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.belnet.be /debian/ amd64 arm64 i386 mips64el ppc64el riscv64
mirror.as35701.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Κορέα
ftp.kr.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.kaist.ac.kr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.lanet.kr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.misakamikoto.network /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Ρωσία
ftp.ru.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.psn.ru /debian/ amd64 armel i386 mips64el riscv64
mirror.corbina.net /debian/ amd64
mirror.docker.ru /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.hyperdedic.ru /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.mephi.ru /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.powernet.com.ru /debian/ amd64 i386
mirror.surf /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.truenetwork.ru /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Πολωνία
ftp.pl.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.inhost.pro /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.agh.edu.pl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.icm.edu.pl /pub/Linux/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.psnc.pl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.task.gda.pl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Ιαπωνία
ftp.kddilabs.jp /pub/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips64el mipsel ppc64el riscv64
ftp.riken.jp /Linux/debian/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.xtom.jp /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
repo.jing.rocks /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Εσθονία
mirrors.xtom.ee /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Ισπανία
ftp.es.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mipsel riscv64
debian.grn.cat /debian/ amd64 arm64 armhf i386 riscv64
debian.redimadrid.es /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.redparra.com /debian/ amd64 i386 mips64el riscv64
debian.uvigo.es /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.caliu.cat /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.cica.es /debian/ amd64 i386
ftp.udc.es /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.librelabucm.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386
repo.ifca.es /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mipsel riscv64
ulises.hostalia.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mipsel riscv64

Ολλανδία
ftp.nl.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.snt.utwente.nl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.duocast.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.i3d.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.nl.datapacket.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.nl.leaseweb.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390x
mirror.seedvps.com /debian/ amd64 arm64 i386 mips64el ppc64el riscv64
mirrors.xtom.nl /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
nl.mirrors.clouvider.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Ισλανδία
ftp.is.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
is.mirror.flokinet.net /debian/ amd64

Βραζιλία
ftp.br.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390 s390x sparc
alcateia.ufscar.br /debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390 s390x
debian.c3sl.ufpr.br /debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390 s390x sparc
mirror.uepg.br /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Βουλγαρία
ftp.bg.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.a1.bg /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.ipacct.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.mnet.bg /debian/ amd64 arm64 i386 mips64el
debian.telecoms.bg /debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc ppc64el s390 s390x
ftp.uni-sofia.bg /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.netix.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.telepoint.bg /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Γαλλία
ftp.fr.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
apt.tetaneutral.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 riscv64
debian.apt-mirror.de /debian/ amd64 armhf i386
debian.obspm.fr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.polytech-lille.fr /debian/ amd64 arm64 i386 mips64el ppc64el riscv64 s390x
debian.proxad.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.univ-tlse2.fr /debian/ amd64
deb-mir1.naitways.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.ec-m.fr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.lip6.fr /pub/linux/distributions/debian/ amd64 armel armhf i386 s390x
ftp.rezopole.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.univ-pau.fr /linux/mirrors/debian/ amd64 arm64 armhf i386 mips64el ppc64el riscv64
ftp.u-picardie.fr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.u-strasbg.fr /debian/ amd64 i386 riscv64
miroir.univ-lorraine.fr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.johnnybegood.fr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.plusserver.com /debian/debian/ amd64 armel armhf i386 mips mipsel s390x
mirrors.ircam.fr /pub/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Ελλάδα
debian.otenet.gr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Ιταλία
ftp.it.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.connesi.it /debian/ amd64 i386 riscv64
debian.mirror.garr.it /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.linux.it /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
giano.com.dist.unige.it /debian/ amd64 armel armhf i386
mirror.units.it /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Ισραήλ
debian.interhost.co.il /debian/ amd64 arm64 i386 mips64el riscv64

Μολδοβία
ftp.md.debian.org /debian/ amd64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc s390 s390x
mirror.as43289.net /debian/ amd64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc s390 s390x

Πορτογαλία
ftp.pt.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.uevora.pt /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.rnl.tecnico.ulisboa.pt /pub/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.ptisp.pt /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.up.pt /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Κροατία
ftp.hr.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.carnet.hr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.iskon.hr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Αυστρία
ftp.at.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.anexia.at /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.lagis.at /debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390 s390x
debian.mur.at /debian/ amd64 i386
debian.sil.at /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.tu-graz.ac.at /mirror/debian/ amd64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc s390 s390x
mirror.alwyzon.net /debian/ amd64 i386

Νέα Ζηλανδία
ftp.nz.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.fsmg.org.nz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Αυστραλία
ftp.au.debian.org /debian/ amd64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc s390 s390x
debian.mirror.digitalpacific.com.au /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.mirror.serversaustralia.com.au /debian/ amd64 arm64 armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.aarnet.edu.au /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.amaze.com.au /debian/ amd64 i386
mirror.gsl.icu /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
mirror.linux.org.au /debian/ amd64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc s390 s390x
mirror.overthewire.com.au /debian/ amd64 arm64 armel i386
mirror.realcompute.io /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.xtom.au /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Νέα Καληδονία
mirror.lagoon.nc /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Κόστα Ρίκα
debianmirror.una.ac.cr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirrors.ucr.ac.cr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Καζακστάν
mirror.hoster.kz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.ps.kz /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Ουκρανία
debian.astra.in.ua /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.netforce.hosting /debian/ amd64 i386
debian.volia.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
fastmirror.pp.ua /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386
mirror.mirohost.net /debian/ amd64 i386
mirror.ukrnames.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Μακεδονία, Δημοκρατία της
mirror-mk.interspace.com /debian/ amd64 i386
mirror.onevip.mk /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Γερμανία
ftp.de.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
artfiles.org /debian/ amd64 i386
debian.charite.de /debian/ amd64 i386 riscv64
debian.inf.tu-dresden.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.intergenia.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
debian.mirror.iphh.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.mirror.lrz.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.netcologne.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
debian.tu-bs.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
de.mirrors.clouvider.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.fau.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.gwdg.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.hosteurope.de /mirror/ftp.debian.org/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x
ftp.plusline.net /debian/ amd64 i386
ftp-stud.hs-esslingen.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc ppc64el s390 s390x
ftp.tu-chemnitz.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.tu-clausthal.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390x
ftp.uni-bayreuth.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.uni-hannover.de /debian/debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.uni-kl.de /debian/ amd64 i386
ftp.uni-mainz.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.wrz.de /debian/ amd64 arm64 armhf i386
mirror.23m.com /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.de.leaseweb.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel powerpc ppc64el s390x
mirror.dogado.de /debian/ amd64 arm64 i386
mirror.eu.oneandone.net /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.informatik.tu-freiberg.de /debian/ amd64 arm64 armhf i386 mips64el ppc64el riscv64
mirror.ipb.de /debian/ amd64 i386
mirror.netzwerge.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.united-gameserver.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.wtnet.de /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
packages.hs-regensburg.de /debian/ amd64
pubmirror.plutex.de /debian/ amd64 arm64 armhf i386

Λετονία
debian.koyanet.lv /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.cloudhosting.lv /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el s390x

Γεωργία
debian.grena.ge /debian/ amd64 riscv64

Λευκορωσία
ftp.by.debian.org /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
ftp.byfly.by /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x
mirror.datacenter.by /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Réunion
debian.mithril.re /debian/ amd64
depot-debian.univ-reunion.fr /debian/ amd64 arm64 armel armhf i386 mips mips64el mipsel ppc64el riscv64 s390x

Last modified: Tue Sep 26 15:07:16 2023 Number of sites listed: 346