Chú ý: Tài liệu gốc mới hơn bản dịch này.

Lặt vặt

Đây là một phần của trang thông tin điện tử dành cho những thứ khác mà không biết để nó ở đâu cho phù hợp.

Debian, bản phân phối và trang thông tin điện tử, đã dành được nhiều giải thưởng, bạn có thể tìm thấy các giải ở trang giải thưởng.

Nếu bạn muốn xem các tặng phẩm mà các công ty khác làm có sử dụng biểu tượng Debian thì bạn có lẽ nên xem từ trang Tặng phẩm Debian của chúng tôi.

Debian đã chọn một biểu tượng. Chúng tôi muốn tạo một biểu tượng sẵn sàng để hỗ trợ xúc tiến Debian trong khi bảo vệ nó khỏi bị lạm dụng. Nó có thể được dùng miễn là tuân thủ giấy phép của chúng tôi.

Lấy ảnh băng cờ của chúng tôi cái mà bạn có thể dùng để xúc tiến Debian.

Có các tổ chức và dự án khác nhau mà liên quan đến Debian cái mà chúng tôi thừa nhận bằng cách liên kết đến họ.

Debian đồng thời là hội viên của nhiều tổ chức khác nhau.

Debian xuất bản các báo cáo và phát hành các phát biểu luận điểm về các chủ đề liên quan đến Phần mềm Tự do.

Chúng tôi đồng thời có trang dành cho những người sử dụng Debian trên máy tính xách tay.

Ở đây cũng có một chương đầy đủ về máy bản sao Debian.