Observera: Originalet är nyare än denna översättning.

Debians medlemskap i andra organisationer

Debian är medlem i följande organisationer, antingen direkt eller genom SPI: