Relaterade länkar

Här följer en lista över information tillgänglig på nätet, vilken kan vara av intresse för Debiananvändare.

Vi har även en lista med svenskspråkiga länkar.


Programvara som följer riktlinjerna i DFSG

Linux
Kärnan i Debian GNU/Linux.
GNU
Debian är en komplett implementation av operativsystemet GNU.
X.Org-stiftelsen (the X.Org Foundation)
X.Org-stiftelsen tillhandahåller en öppen-källkod-implementation av X Window System.
Apache
Världens mest använda webbserver.
Perl
Perl, "the Practical Extraction and Report Language", är ett ofta använt skriptspråk.
Python
Python är ett anmärkningsvärt kraftfullt dynamiskt programmeringsspråk som används inom flera vitt skilda områden.
GNU Network Object Model Environment (GNOME)
GNOME har för avsikt att bygga ett komplett, användarvänligt skrivbordssystem helt baserat på fri programvara.
K Desktop Environment (KDE)
KDE försöker uppfylla behovet av ett enkelt skrivbordssystem för UNIX-arbetsplatser, liknande de skrivbordsmiljöer som finns i Macintoshs och Microsoft Windows' operativsystem.
freedesktop.org
freedesktop.org är ett öppen-källkod- / öppen-diskussion-projekt som arbetar med interoperabilitet och delade teknologier för X Window System-skrivbord.

Blandade Linuxlänkar

Linux.com, Linux.org
Samfundet bakom kärnan i Debian GNU/Linux.
Freshcode, SourceForge
Samlingsplatser för fri programvara.
Debian Planet
En Debianinriktad bloggaggregator.
DebianWorld
En portal för Debiananvändare som talar franska.
DebianForum.de
En portal för Debiananvändare som talar tyska.
exDebian
En portal för Debiananvändare som talar spanska.
Debian-BR
En portal för Debiananvändare som talar portugisiska.

Användargrupper

Användargrupperna, särskilt Linuxanvändargrupperna, är en utmärkt resurs för både nya och erfarna Linuxanvändare. Nya användare kan dra fördel av gratis hjälp och installationsseminarier. De mer erfarna kan möta andra med motsvarande intressen och delta i de mer tekniska kurser som hålls.

En lista över Linuxanvändargrupper finns på http://www.lugslist.com.


Andra projekt för fria operativsystem