Debian-Beowulf

Status

Mpich och lam har anpassats, och ett rudimentärt virtuellt ”mpi”-paket är på plats. Det grafiska felsöknings-/prestandamätningsverktyget ”xmpi” har anpassats. Scalapack och kanske även lm_sensors/Beowulf-admin-verktygen kommer härnäst.

Kontaktpersoner

Här finns en lista över de som arbetar på Beowulfprojektet.

  1. Camm Maquire <camm@enhanced.com>
    Samordnare

Sändlista

Sändlistan för Debian Beowulf skapades 1 februari 1999.

Sändlistan för projektet är debian-beowulf@lists.debian.org. Sändlistan finns på lists.debian.org - sänd ett meddelande med ordet ”subscribe” i textkroppen till debian-beowulf-request@lists.debian.org för att prenumerera, eller använd sändlisteprenumerationssidan. Listan arkiveras i sändlistearkiven.

Länkar