Anpassningar ] [ Debian GNU/NetBSD för i386 ] [ Debian GNU/NetBSD för Alpha ] [ Nyheter ] [ Varför ] [ Folk ]

Följande anpassningsarbete har länge varit övergivet. Det har inte fått några uppdateringar sedan Oktober 2002. Informationen på denna sida finns endast bevarat av historiska skäl.

Debian GNU/NetBSD för Alpha

Status

Denna port är för närvarande på ett mycket preliminärt stadie. För närvarande kan det inte starta av sig självt, men en chroot finns tillgänglig på ett "native" NetBSD-alpha-system. Några grundläggande paket är redan klara, och nu är det till och med möjligt att bygga vissa paket med:

  (chroot)# dpkg-source -x package.dsc
  (chroot)# cd package-*
  (chroot)# dpkg-buildpackage -d -us -uc

Dock så använder chroot'en för att bygga dessa paket fortfarande de flesta av NetBSD's bibliotek (speciellt dess libc), tillsammans med gcc och binutils. Det akuella delmålet är att bygga en fullt fungerande native verktygsuppsättning för Debian. Det finns några problem med detta, så all hjälp skulle starkt uppskattas.

Tillgängliga paket

De flesta av dom binära paketen som hittils har producerats kompilerar med få eller inga förändringar, även om vissa funktioner var tvunga att avaktiveras för tillfället på grund av otillfredsställda byggberoenden.

||/ Name       Version        Description
+++-=================-=====================-==================================================================
ii autoconf2.13   2.13-39        automatic configure script builder (obsolete version)
ii automake     1.4-p4-1.1      A tool for generating GNU Standards-compliant Makefiles.
ii autotools-dev   20020102.1      Update infrastructure for config.{guess,sub} files
ii bison       1.32-1        A parser generator that is compatible with YACC.
ii bzip2       1.0.1-14       A high-quality block-sorting file compressor - utilities
ii debconf      1.0.25        Debian configuration management system
ii debconf-utils   1.0.25        Debconf utilities
ii debhelper     3.4.1         helper programs for debian/rules
ii debianutils    1.15         Miscellaneous utilities specific to Debian.
ii dejagnu      1.4-4         framework for running test suites on software tools.
ii diff       2.7-28        File comparison utilities
ii dpkg       1.9.18        Package maintenance system for Debian
ii dpkg-dev     1.9.18        Package building tools for Debian
ii file       3.37-3        Determines file type using "magic" numbers
ii flex       2.5.4a-20       A fast lexical analyzer generator.
ii flex-doc     2.5.4a-20       Documentation for GNU flex.
ii gettext      0.10.40-1       GNU Internationalization utilities
ii gettext-base   0.10.40-1       GNU Internationalization utilities for the base system
ii groff       1.17.2-16       GNU troff text-formatting system
ii groff-base    1.17.2-16       GNU troff text-formatting system (base system components)
ii gzip       1.3.2-3        The GNU compression utility.
ii hostname     2.09         A utility to set/show the host name or domain name
ii info       4.0b-2        Standalone GNU Info documentation browser
ii libbz2-1.0    1.0.1-14       A high-quality block-sorting file compressor library - runtime
ii libbz2-dev    1.0.1-14       A high-quality block-sorting file compressor library - development
ii m4        1.4-14        a macro processing language
ii patch       2.5.4-6        Apply a diff file to an original
ii tar        1.13.25-1       GNU tar
ii texi2html     1.64-cvs20010402-2  Convert Texinfo files to HTML
ii texinfo      4.0b-2        Documentation system for on-line information and printed output
ii wget       1.7-3         utility to retrieve files from the WWW via HTTP and FTP
ii zlib-bin     1.1.3-19       compression library - sample programs
ii zlib1g      1.1.3-19       compression library - runtime
ii zlib1g-dev    1.1.3-19       compression library - development

Resurser

Paket

För närvarande så är varken de binära paketen eller bygg-chrooten tillgängliga online, men det kommer de vara snart.

Patchar

Kontakt

För ytterligare information kontakta vänligen Michael Weber.