N.B. Het origineel is recenter dan de vertaling.

Deze overdraagbaarheidsinspanning is al lang opgegeven. De informatie op deze pagina is er enkel voor historische redenen.

Debian GNU/NetBSD

Debian GNU/NetBSD is een streven om het Debian besturingssysteem geschikt te maken voor de NetBSD-kernel en libc (niet te verwarren met de andere overzettingen van Debian naar BSD, gebaseerd op glibc). De overzetting bevindt zich momenteel in een vroege ontwikkelingsfase - niettemin kan het systeem nu vanaf nul geïnstalleerd worden.

Waarom Debian GNU/NetBSD?

Hoe installeren

Download de diskette-images vanaf bovenstaande link. Gebruik voor laptops de laptop-images - gebruik voor alle andere machines de gewone images. Schrijf deze images op diskettes. Start op vanaf de eerste diskette - er zal u gevraagd worden om diskettes te wisselen. Volg de instructies die u worden gegeven nadat het menusysteem verschijnt.

Te doen

Pakketten die geproduceerd moeten worden

Bronnen

Er is een Debian GNU/*BSD mailinglijst. Stuur e-mail naar debian-bsd-request@lists.debian.org met subscribe als onderwerp indien u wilt intekenen. Archieven zijn te vinden op https://lists.debian.org/debian-bsd/.


Om het Debian GNU/NetBSD-team te contacteren, moet u een e-mail zenden naar debian-bsd@lists.debian.org. Commentaar, vragen of suggesties in verband met onze afdeling van de website van Debian zijn ook welkom op dat adres.