Anpassningar ] [ Debian GNU/NetBSD för i386 ] [ Debian GNU/NetBSD för Alpha ] [ Nyheter ] [ Varför ] [ Folk ]

Anpassningsarbetet har övergivits sedan länge. Det har inte fått några uppdateringar sedan oktober 2002. Informationen på denna sida är endast för historiska ändamål.

Debian GNU/NetBSD

Debian GNU/NetBSD är en anpassning av operativsystemet Debian för NetBSD-kärnan och libc (inte att förväxlas med andra Debian BSD-anpassningar som baseras på glibc). Den är för närvarande i ett tidigt skede av utvecklingen, men kan dock installeras från scratch.

Varför Debian GNU/NetBSD?

Hur man installerar

Hämta floppy-avbildningarna från länken ovan. Använd laptopavbildningarna för laptops - använd de normala för alla övriga maskiner. Skriv dessa avbildningar till disketter. Starta från den första disketten - Du kommer bli tillfrågad om att byta diskett. När menyn dyker upp, dölj vägledningen som visas på skärmen.

Saker som skall göras

Paket som behöver produceras

Resurser

Det finns en Debian GNU/*BSD-sändlista. Skicka epost till debian-bsd-request@lists.debian.org med "subscribe" som ämne för att prenumerera. Arkiv finns tillgängliga på https://lists.debian.org/debian-bsd/.


För att kontakt Debian GNU/NetBSD-gruppen, skicka epost till debian-bsd@lists.debian.org. Kommentarer, frågor, eller förslag rörande våran sektion av Debians webbsida är också välkomna på den adressen.