Εκδοχές ] [ Debian για Sparc ] [ Εύσημα ] [ Εκδόσεις ] [ Προβλήματα ]

Debian SPARC Credits

A selected list of people that we'd like to thank for helping with the SPARC porting effort are: