Kommentarer till utgåvan Debian 12 (bookworm), 64-bit PC

The Debian Documentation Project

Detta dokument är fri mjukvara; du kan vidaredistribuera det och/eller modifiera det i enlighet med villkoren i Free Software Foundations GNU General Public License version 2.

Detta program är distribuerat med förhoppning att det ska vara användbart men HELT UTAN GARANTIER; inte ens underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller att PASSA ETT SÄRSKILT SYFTE. Läs mer i GNU General Public License för djupare detaljer.

Du borde ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med det här programmet; om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street. Fifth Floor, Boston, MA, 02110-1301 USA.

Licenstexten kan också hämtas på https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html och /usr/share/common-licenses/GPL-2 på Debian-system.


Innehållsförteckning

1. Introduktion
1.1. Rapportera fel i det här dokumentet
1.2. Bidra med uppgraderingsrapporter
1.3. Källor för det här dokumentet
2. Vad är nytt i Debian 12
2.1. Arkitekturer med stöd
2.2. Arkivdelar
2.3. Vad är nytt i distributionen?
2.3.1. Skrivbordsmiljöer och kända paket
2.3.2. Fler översatta man-sidor
2.3.3. Nyheter från Debian Med Blend
2.3.4. Nyheter från Debian Astro Blend
3. Installationssystem
3.1. Vad är nytt i installationssystemet?
3.2. Installation för molnleverantörer
3.3. Avbildningar för containrar och virtuella maskiner
4. Uppgraderingar från Debian 11 (bullseye)
4.1. Förberedelse inför uppgraderingen
4.1.1. Säkerhetskopiera all data och konfigurationsinformation
4.1.2. Informera användarna i förväg
4.1.3. Förbered för att tjänster blir oåtkomliga
4.1.4. Förbered för återställning
4.1.5. Förbered en säker miljö för uppgraderingen
4.2. Börja med en ren Debian
4.2.1. Uppgradera till Debian 11 (bullseye)
4.2.2. Uppgradera till senaste punkt-utgåvan
4.2.3. Debian Backports
4.2.4. Förbered paketdatabasen
4.2.5. Ta bort föråldrade paket
4.2.6. Ta bort icke-Debian-paket
4.2.7. Städa upp kvarlämnade inställningsfiler
4.2.8. Komponenter från non-free och non-free-firmware
4.2.9. Avsnittet proposed-updates
4.2.10. Inofficiella källor
4.2.11. Inaktivera APT-nålning
4.2.12. Kontrollera att gpgv är installerad
4.2.13. Kontrollera paketstatus
4.3. Förbered källor för APT
4.3.1. Lägg till APT-källor från Internet
4.3.2. Lägg till APT-källor för en lokal spegelserver
4.3.3. Lägg till APT-källor från optisk media
4.4. Uppgradering av paket
4.4.1. Spela in sessionen
4.4.2. Uppdatering av paketlistan
4.4.3. Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
4.4.4. Avsluta övervakningssytem
4.4.5. Minimal systemuppgradering
4.4.6. Uppgradering av systemet
4.5. Möjliga problem under uppgraderingen
4.5.1. Full-upgrade misslyckas med meddelandet Could not perform immediate configuration
4.5.2. Förväntade raderingar
4.5.3. Konflikter vid förberoende-loop
4.5.4. Filkonflikter
4.5.5. Inställningsförändringar
4.5.6. Flytt av sessionen till konsoll
4.6. Uppgradering av kärna och relaterade paket
4.6.1. Installera metapaketet för kärnan
4.7. Förberedelse inför nästa utgåva
4.7.1. Utrensning av borttagna paket
4.8. Föråldrade paket
4.8.1. Tomma övergångspaket
5. Problemområden att känna till för bookworm
5.1. Specifik uppgraderingsinformation för bookworm
5.1.1. Icke-fri fastproframvara flyttad till sin egen del av arkivet
5.1.2. Ändringar i paket som justerar systemklockan
5.1.3. Inställningshanteringssystemet Puppet uppgraderat till version 7
5.1.4. youtube-dl ersatt av yt-dlp
5.1.5. Olika versioner av Fcitx kan inte längre installeras sida-vid-sida
5.1.6. MariaDB package names no longer include version numbers
5.1.7. Ändringar i systemets loggning
5.1.8. rsyslog changes affecting log analyzers such as logcheck
5.1.9. rsyslog creates fewer log files
5.1.10. Uppgradering av slapd kan behöva manuell hantering
5.1.11. GRUB no longer runs os-prober by default
5.1.12. GNOME has reduced accessibility support for screen readers
5.1.13. Changes to polkit configuration
5.1.14. A merged-/usr is now required
5.1.15. Unsupported upgrades from buster fail on libcrypt1
5.1.16. Att göra efter uppgradering före omstart
5.2. Delar som inte är helt bundna till uppgraderingsprocessen
5.2.1. Begränsningar i säkerhetsstödet
5.2.2. Python-tolkar markerade som externt omhändertagna
5.2.3. Limited hardware-accelerated video encoding/decoding support in VLC
5.2.4. systemd-resolved has been split into a separate package
5.2.5. systemd-boot has been split into a separate package
5.2.6. systemd-journal-remote no longer uses GnuTLS
5.2.7. Extensive changes in adduser for bookworm
5.2.8. Predictable naming for Xen network interfaces
5.2.9. Change in dash handling of circumflex
5.2.10. netcat-openbsd supports abstract sockets
5.3. Föråldring och utfasning
5.3.1. Föråldrade paket
5.3.2. Utfasning av komponenter för bookworm
5.4. Kända allvarliga fel
6. Mer information om Debian
6.1. Ytterligare läsning
6.2. Få hjälp
6.2.1. Sändlistor
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Rapportera fel
6.4. Att bidra till Debian
A. Hantera ditt bullseye-system före uppgraderingen
A.1. Uppgradering av ditt bullseye-system
A.2. Kontrollera dina APT sources.list-filer
A.3. Performing the upgrade to latest bullseye release
A.4. Ta bort oanvända inställningsfiler
B. Bidrag till Kommentarer till utgåvan
Index
Gloslista