Glosario

ACPI

Interface de Configuración e Enerxía Avanzada

ALSA

Arquitectura de Son de Linux Avanzada

BD

Disco Blu-ray

CD

Disco Compacto

CD-ROM

Disco Compacto de Memoria de Só Lectura

DHCP

Protocolo de Configuración Dinámica do Anfitrión

DLBD

Disco Blu-ray de Dúas Capas

DNS

Sistema de Nomes de Dominio

DVD

Disco Dixital Versátil

GIMP

Programa GNU para a Manipulación de Imaxes

GNU

GNU Non é Unix

GPG

Gardián da Privacidade GNU

LDAP

Protocolo Lixeiro de Acceso a Cartafoles

LSB

Base Normalizada de Linux

LVM

Xestor de Volumes Lóxicos

MTA

Axente de Transporte de Correo (Servidor de Correo)

NBD

Dispositivo de Bloques na Rede

NFS

Sistema de Ficheiros na Rede

NIC

Tarxeta de Interface de Rede

NIS

Servizo de Información da Rede

PHP

PHP: Preprocesador de Hipertexto

RAID

Conxunto Redundante de Discos Independentes

SATA

Tecnoloxía Avanzada de Conectores en Serie

SSL

Capa de Conectores Segura

TLS

Seguridade da Capa de Transporte

UEFI

Interface Unificade e Extensible de Microcódigo

USB

Bus en Serie Universal

UUID

Identificador Único Universal

WPA

Acceso a Wi-Fi Protexido