Κεφάλαιο 4. Αποκτώντας τα Μέσα Εγκατάστασης του Συστήματος

Πίνακας Περιεχομένων

4.1. Επίσημες εικόνες εγκατάστασης του Debian GNU/Linux
4.2. Λήψη Αρχείων από τους Κατοπτριστές αρχείων του Debian
4.2.1. Πού να βρείτε αρχεία της εγκατάστασης
4.3. Προετοιμασία Αρχείων για Εκκίνηση από ένα USB Stick μνήμης
4.3.1. Προετοιμάζοντας ένα κλειδί USB xρησιμοποιώντας μια υβριδική εικόνα CD/DVD
4.4. Προετοιμασία Αρχείων για δικτυακή εκκίνηση με TFTP
4.4.1. Ρυθμίζοντας έναν εξυπηρετητή RARP
4.4.2. Ρυθμίζοντας έναν εξυπηρετητή DHCP
4.4.3. Ρύθμιση ενός εξυπηρετητή BOOTP
4.4.4. Ενεργοποίηση του εξυπηρετητή TFTP
4.4.5. Μεταφορά των ειδώλων TFTP στη θέση τους
4.5. Αυτόματη Εγκατάσταση
4.5.1. Αυτόματη εγκατάσταση με χρήση του Debian Installer
4.6. Επαλήθευση της ακεραιότητας των αρχείων εγκατάστασης