Index

P

packages
adduser, Extensive changes in adduser for bookworm
akonadi-backend-mysql, Kända allvarliga fel
apt, Bidra med uppgraderingsrapporter, Lägg till APT-källor för en lokal spegelserver
apt-listchanges, Minimal systemuppgradering
aptitude, Förbered paketdatabasen
astap, Nyheter från Debian Astro Blend
chrony, Ändringar i paket som justerar systemklockan
cups, rsyslog creates fewer log files
dblatex, Källor för det här dokumentet
debian-goodies, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
debian-kernel-handbook, Installera metapaketet för kärnan
debian-security-support, Begränsningar i säkerhetsstödet
dmraid, Utfasning av komponenter för bookworm
doc-debian, Rapportera fel
docbook-xsl, Källor för det här dokumentet
elpa-markdown-toc, Kända allvarliga fel
fcitx, Olika versioner av Fcitx kan inte längre installeras sida-vid-sida
fcitx5, Olika versioner av Fcitx kan inte längre installeras sida-vid-sida
fdflush, Föråldrade paket
g++-12, Kända allvarliga fel
ganeti, Kända allvarliga fel
git-daemon-run, Kända allvarliga fel
gpgv1, Kontrollera att gpgv är installerad
groonga-bin, Kända allvarliga fel
grub, GRUB no longer runs os-prober by default
grub-efi-amd64, Kända allvarliga fel
grub-emu, Kända allvarliga fel
grub-pc, Kända allvarliga fel
grub2-common, Kända allvarliga fel
how-can-i-help, Att bidra till Debian
ifupdown, Utfasning av komponenter för bookworm
initramfs-tools, Felsökningsskal under uppstart med hjälp av initrd, Uppgradering av kärna och relaterade paket
iptables, Kända allvarliga fel
isc-dhcp, Utfasning av komponenter för bookworm
isc-dhcp-client, Utfasning av komponenter för bookworm
itstool, Kända allvarliga fel
Kea, Utfasning av komponenter för bookworm
kexec-tools, Kända allvarliga fel
libcrypt1, Unsupported upgrades from buster fail on libcrypt1
libgdal-perl, Föråldrade paket
libnss-gw-name, Utfasning av komponenter för bookworm
libnss-ldap, Föråldrade paket
libnss-ldapd, Föråldrade paket
libnss-myhostname, Utfasning av komponenter för bookworm
libnss-sss, Föråldrade paket
libpam-ldap, Föråldrade paket
libpam-ldapd, Föråldrade paket
libphp8.2-embed, Kända allvarliga fel
libreoffice-core, Kända allvarliga fel
linux-image-*, Uppgradering av kärna och relaterade paket
linux-image-amd64, Installera metapaketet för kärnan
linux-source, Installera metapaketet för kärnan
localepurge, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
logcheck, rsyslog changes affecting log analyzers such as logcheck
logcheck-database, rsyslog changes affecting log analyzers such as logcheck
manpages-språk, Fler översatta man-sidor
mariadb-client, MariaDB package names no longer include version numbers
mariadb-client-10.5, MariaDB package names no longer include version numbers
mariadb-server, MariaDB package names no longer include version numbers
mariadb-server-10.5, MariaDB package names no longer include version numbers
mate-desktop-environment, GNOME has reduced accessibility support for screen readers
monit, Avsluta övervakningssytem
netcat-openbsd, netcat-openbsd supports abstract sockets
netcat-traditional, netcat-openbsd supports abstract sockets
NetworkManager, Utfasning av komponenter för bookworm
nodejs, Kända allvarliga fel
ntp, Ändringar i paket som justerar systemklockan
ntpsec, Ändringar i paket som justerar systemklockan
nvidia-driver, Kända allvarliga fel
openjdk-17-jre-headless, Kända allvarliga fel
openntpd, Ändringar i paket som justerar systemklockan
openvlbi, Nyheter från Debian Astro Blend
orca, GNOME has reduced accessibility support for screen readers
pipx, Python-tolkar markerade som externt omhändertagna
planetary-system-stacker, Nyheter från Debian Astro Blend
polkitd-pkla, Changes to polkit configuration
popularity-contest, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
puppet, Inställningshanteringssystemet Puppet uppgraderat till version 7
puppet-agent, Inställningshanteringssystemet Puppet uppgraderat till version 7
puppet-master, Inställningshanteringssystemet Puppet uppgraderat till version 7
puppetdb, Inställningshanteringssystemet Puppet uppgraderat till version 7
puppetserver, Inställningshanteringssystemet Puppet uppgraderat till version 7
pypy3, Python-tolkar markerade som externt omhändertagna
python-is-python3, Kända allvarliga fel
python3-extinction, Nyheter från Debian Astro Blend
python3-pip, Python-tolkar markerade som externt omhändertagna
python3-sncosmo, Nyheter från Debian Astro Blend
python3-specreduce, Nyheter från Debian Astro Blend
python3-sunpy, Nyheter från Debian Astro Blend
python3-synphot, Nyheter från Debian Astro Blend
python3-venv, Python-tolkar markerade som externt omhändertagna
python3-yade, Kända allvarliga fel
python3-yt, Nyheter från Debian Astro Blend
python3.11, Python-tolkar markerade som externt omhändertagna
release-notes, Rapportera fel i det här dokumentet
request-tracker4, Utfasning av komponenter för bookworm
request-tracker5, Utfasning av komponenter för bookworm
rsyslog, Ändringar i systemets loggning, rsyslog changes affecting log analyzers such as logcheck, rsyslog creates fewer log files
shiny-server, Nyheter från Debian Med Blend
software-properties-qt, Kända allvarliga fel
src:fuse3, Kända allvarliga fel
src:gluegen2, Kända allvarliga fel
src:golang-github-pin-tftp, Kända allvarliga fel
src:grub2, Kända allvarliga fel
src:guestfs-tools, Kända allvarliga fel
src:linux, Kända allvarliga fel
src:llvm-defaults, Kända allvarliga fel
src:syslinux, Kända allvarliga fel
sylpheed, Kända allvarliga fel
synaptic, Förbered paketdatabasen
system-config-printer, Kända allvarliga fel
systemd, Fler översatta man-sidor, Predictable naming for Xen network interfaces
systemd-boot, systemd-boot has been split into a separate package
systemd-networkd, Utfasning av komponenter för bookworm
systemd-resolved, systemd-resolved has been split into a separate package
systemd-timesyncd, Ändringar i paket som justerar systemklockan
tinc, Förbered en säker miljö för uppgraderingen
topcat, Nyheter från Debian Astro Blend
u-boot-sunxi, Kända allvarliga fel
udev, Uppgradering av kärna och relaterade paket
udhcpc, Utfasning av komponenter för bookworm
upgrade-reports, Bidra med uppgraderingsrapporter
util-linux, Föråldrade paket
virtualenv, Python-tolkar markerade som externt omhändertagna
whitedune, Kända allvarliga fel
xenstore-utils, Kända allvarliga fel
xmlroff, Källor för det här dokumentet
xsltproc, Källor för det här dokumentet
youtube-dl, youtube-dl ersatt av yt-dlp
yt-dlp, youtube-dl ersatt av yt-dlp
Perl, Skrivbordsmiljöer och kända paket
PHP, Skrivbordsmiljöer och kända paket
Postfix, Skrivbordsmiljöer och kända paket
PostgreSQL, Skrivbordsmiljöer och kända paket