2.1. Maskinvara som stöds

Debian ställer inga maskinvarukrav utöver kraven ställda för Linux- eller kFreeBSD-kärnan och GNU:s verktyg. Därför kan alla arkitekturer eller plattformar till vilka Linuxkärnan, libc, gcc och så vidare, blivit porterade, och för vilken en portering till Debian finns, köra Debian. Referera till ports-sidorna på https://www.debian.org/ports/arm/ för mera detaljer om 32-bit soft-float ARM-arkitektursystem som har blivit testade med Debian GNU/Linux.

Hellre än att försöka att beskriva alla de olika maskinvarukonfigurationerna som finns stöd för i 32-bit soft-float ARM innehåller det här avsnittet allmän information och pekar till källor för ytterligare information.

2.1.1. Arkitekturer som stöds

Debian GNU/Linux 12 har stöd för 9 större arkitekturer och ett flertal variationer av varje arkitektur kända som varianter.

Arkitektur Debian-beteckning Underarkitektur Variant
AMD64 & Intel 64 amd64    
Intel x86-baserad i386 standard x86-maskiner standard
Endast Xen PV-domäner xen
ARM armel Marvell Kirkwood och Orion marvell
ARM med hårdvara FPU armhf multiplatform armmp
64bit ARM arm64    
64bit MIPS (little-endian) mips64el MIPS Malta 5kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
32bit MIPS (little-endian) mipsel MIPS Malta 4kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
Power Systems ppc64el IBM POWER8 eller nyare maskiner  
64bit IBM S/390 s390x IPL från VM-läsare och DASD generisk

Det här dokumentet täcker in installationen för 32-bit soft-float ARM--arkitekturen med Linux-kärnan. Om du letar efter information om någon av de andra arkitekturerna som Debian stöder kan du se på sidorna för Debian-porteringar.

2.1.2. Tre olika ARM-portar

The ARM architecture has evolved over time and modern ARM processors provide features which are not available in older models. Debian therefore provides three ARM ports to give the best support for a very wide range of different machines:

  • Debian/armel riktar sig mot äldre 32-bitars ARM-processorer utan stöd för en hardware floating point unit (FPU),

  • Debian/armhf fungerar endast på nyare 32-bitars ARM-processorer som implementerar åtminstone ARMv7-arkitekturen med version 3 av ARM-vektorn floating point-specifikation (VFPv3). Den använder de utökade funktionerna och prestandaförbättringarna som finns tillgängliga på dessa modeller.

  • Debian/arm64 fungerar på 64-bitars ARM processorer som åtminstone implementerar ARMv8 arkitekturen.

Technically, all currently available ARM CPUs can be run in either endian mode (big or little), but in practice the vast majority use little-endian mode. All of Debian/arm64, Debian/armhf and Debian/armel support only little-endian systems.

2.1.3. Variationer i ARM CPU-konstruktioner och stöd komplexitet

ARM-system är mycket mer heterogena än de som bygger på den i386/amd64-baserade PC-arkitekturen, så supportsituationen kan vara mycket mer komplicerad.

The ARM architecture is used mainly in so-called system-on-chip (SoC) designs. These SoCs are designed by many different companies with vastly varying hardware components even for the very basic functionality required to bring the system up. System firmware interfaces have been increasingly standardised over time, but especially on older hardware firmware/boot interfaces vary a great deal, so on these systems the Linux kernel has to take care of many system-specific low-level issues which would be handled by the mainboard's BIOS/UEFI in the PC world.

At the beginning of the ARM support in the Linux kernel, the hardware variety resulted in the requirement of having a separate kernel for each ARM system in contrast to the one-fits-all kernel for PC systems. As this approach does not scale to a large number of different systems, work was done to allow booting with a single ARM kernel that can run on different ARM systems. Support for newer ARM systems is now implemented in a way that allows the use of such a multiplatform kernel, but for several older systems a separate specific kernel is still required. Because of this, the standard Debian distribution only supports installation on a selected number of such older ARM systems, alongside the newer systems which are supported by the ARM multiplatform kernels (called armmp) in Debian/armhf.

2.1.4. Plattformar som stöds av Debian/armel

Följande plattformar stöds av Debian/armel; de kräver dock plattformsspecifika kärnor.

Kirkwood

Kirkwood är ett system-on-chip (SoC) från Marvell som integrerar en ARM-processor, Ethernet, SATA, USB och andra funktioner i ett chip. Debian stöder för närvarande följande Kirkwood-baserade enheter:

Orion5x

Orion är ett system-på chip (SoC) från Marvell som integrerar en ARM-processor, Ethernet, SATA, USB och annan funktionalitet på ett enda chip. Det finns många Network Attached Storage-enheter (NAS) på marknaden som är baserade på ett Orion-chip. Debian har för närvarande stöd för följande Orion-baserade enheter: Buffalo Kurobox.

Versatile

Plattformen versatile emuleras av QEMU och är därför ett enkelt sätt att testa och köra Debian på ARM om du inte har den riktiga maskinvaran.

2.1.5. Enheter som inte längre stöds av Debian/armel

Kirkwood

Stödet för alla QNAP Turbo Station-modeller (TS-xxx) har upphört för Debian 11 eftersom Linux kärnan för dem inte längre kan byggas på grund av maskinvarubegränsningar.

Orion5x

Stödet för HP Media Vault mv2120 har upphört för Debian 11 eftersom Linux kärnan för den inte längre kan byggas på grund av maskinvarubegränsningar.

You may be able to keep above listed devices running for some time, see the Release Notes for Debian 11.

2.1.6. Stöd för grafikhårdvara

Debian's support for graphical interfaces is determined by the underlying support found in X.Org's X11 system, and the kernel. Basic framebuffer graphics is provided by the kernel, whilst desktop environments use X11. Whether advanced graphics card features such as 3D-hardware acceleration or hardware-accelerated video are available, depends on the actual graphics hardware used in the system and in some cases on the installation of additional firmware blobs (see Avsnitt 2.2, ”Enheter som kräver fast programvara”).

Nearly all ARM machines have the graphics hardware built-in, rather than being on a plug-in card. Some machines do have expansion slots which will take graphics cards, but that is a rarity. Hardware designed to be headless with no graphics at all is quite common. Whilst basic framebuffer video provided by the kernel should work on all devices that have graphics, fast 3D graphics invariably needs binary drivers to work. The situation is changing quickly but at the time of the bookworm release free drivers for nouveau (Nvidia Tegra K1 SoC) and freedreno (Qualcomm Snapdragon SoCs) are available in the release. Other hardware needs non-free drivers from 3rd parties.

Detaljer om grafikhårdvaraoch pekenheter kan hittas på https://wiki.freedesktop.org/xorg/. Debian 12 skickar med X.Org version 7.7.

2.1.7. Maskinvara för anslutning till nätverk

Nästan alla nätverkskort (NIC) som stöds av Linux-kärnan stöds även av installationssystemet; modulära drivrutiner ska vanligtvis läsas in automatiskt.

32-bit soft-float ARM finns stöd för de flesta inbyggda Ethernet-enheter och moduler för ytterligare PCI- och USB-enheter tillhandahålls.

2.1.8. Kringutrustning och annan maskinvara

Linux har stöd för ett stort antal maskinvaruenheter såsom möss, skrivare, skannrar, PCMCIA/CardBus/ExpressCard och USB-enheter. Dock krävs inte de flesta av dessa enheter vid installation av systemet.