4.2. Descărcarea fișierelor din oglinzile Debian

Pentru a găsi cea mai apropiată (și, prin urmare, probabil cea mai rapidă) oglindă, consultați lista de oglinzi Debian.

4.2.1. Unde găsiți fișierele de instalare

Diverse fișiere de instalare pot fi găsite pe fiecare oglindă Debian în directorul debian/dists/bookworm/main/installer-armel/current/images/ — fișierul MANIFEST listează fiecare imagine și scopul acesteia.

4.2.1.1. Fișiere de instalare Kurobox Pro

Kurobox Pro necesită un nucleu și o imagine ramdisk într-o partiție ext2 pe discul pe care intenționați să instalați Debian. Aceste imagini pot fi obținute de la .../images/orion5x/network-console/buffalo/kuroboxpro .

4.2.1.2. Fișiere de instalare HP mv2120

Este furnizată o imagine de firmware pentru HP mv2120, care va porni automat debian-installer. Această imagine poate fi instalată cu uphpmvault în Linux și alte sisteme și cu HP Media Vault Firmware Recovery Utility în Windows. Imaginea firmware-ului poate fi obținută de la .../images/orion5x/network-console/hp/mv2120/netboot.img .

4.2.1.3. Fișiere de instalare QNAP Turbo Station

Fișierele de instalare pentru QNAP Turbo Station constau dintr-un nucleu și o imagine ramdisk, precum și un script pentru a scrie aceste imagini în memoria flash. Puteți obține fișierele de instalare pentru modelele QNAP TS-11x/TS-12x, HS-210, TS-21x/TS-22x și TS-41x/TS-42x de la .../images/kirkwood/network-console/qnap/ .

4.2.1.4. Fișiere de instalare pentru Plug Computer și OpenRD

Fișierele de instalare pentru calculatoarele Plug (SheevaPlug, GuruPlug, DreamPlug etc) și dispozitivele OpenRD constau dintr-un nucleu și o imagine initrd pentru U-Boot. Puteți obține aceste fișiere de la .../images/kirkwood/netboot/marvell/ .

4.2.1.5. Fișiere de instalare LaCie NAS

Fișierele de instalare pentru NAS-urile LaCie (Network Space v2, Network Space Max v2, Internet Space v2, d2 Network v2, 2Big Network v2 și 5Big Network v2) constau dintr-un nucleu și o imagine initrd pentru U-Boot. Puteți obține aceste fișiere de la .../images/kirkwood/network-console/lacie/ .