4.2. Hämta filer från Debian-speglar

För att hitta den närmaste (och kanske även den snabbaste) spegeln, se Hämta Debian från Internet.

4.2.1. Var man får tag på installationsfiler

Dom olika Installationsfilerna kan hittas på varje Debian-spegel i katalogen debian/dists/bookworm/main/installer-armel/current/images/MANIFEST listar varje avbild och dess funktion.

4.2.1.1. Installationsfiler för Kurobox Pro

Kurobox Pro kräver en kärna och ramdisk på en ext2-partition på den disk som du tänker installera Debian på. Dessa avbildningar kan hämtas från .../images/orion5x/network-console/buffalo/kuroboxpro .

4.2.1.2. Installationsfiler för HP mv2120

En fast programvaruavbildning tillhandahålls för HP mv2120 som automatiskt kommer att starta upp debian-installer. Denna avbildning kan installeras med uphpmvault på Linux och andra system och med HP Media Vault Firmware Recovery Utility på Windows. Den här fasta programvaruavbildningen kan hämtas från .../images/orion5x/network-console/hp/mv2120/netboot.img .

4.2.1.3. Installationsfiler för QNAP Turbo Station

Installationsfiler för QNAP Turbo Station består av en kärna och RAMDISK samt ett skript för att skriva dessa bilder till Flash. Du kan hämta installationsfiler för QNAP TS-11x/TS-12x, HS-210, TS-21x/TS-22x och TS-41x/TS-42x-modellerna från .../images/kirkwood/network-console/qnap/ .

4.2.1.4. Installationsfiler för Plug Computer och OpenRD

Installationsfiler för plug-datorer (SheevaPlug, GuruPlug, DreamPlug etc) och OpenRD enheter består av en kärna och initrd för U-Boot. Du kan hämta dessa filer från .../images/kirkwood/netboot/marvell/ .

4.2.1.5. Installationsfiler för LaCie NASes

Installationsfiler för LaCie NASes (Network Space v2, Network Space Max v2, Internet Space v2, d2 Network v2, 2Big Network v2 and 5Big Network v2) består av en kärna och initrd för U-Boot. Du kan hämta dessa filer från .../images/kirkwood/network-console/lacie/ .