4.2. Descărcarea fișierelor din oglinzile Debian

Pentru a găsi cea mai apropiată (și, prin urmare, probabil cea mai rapidă) oglindă, consultați lista de oglinzi Debian.

4.2.1. Unde găsiți fișierele de instalare

Diverse fișiere de instalare pot fi găsite pe fiecare oglindă Debian în directorul debian/dists/bookworm/main/installer-armhf/current/images/ — fișierul MANIFEST listează fiecare imagine și scopul acesteia.

4.2.1.1. Fișiere de instalare multiplatformă Armhf

Fișierele de instalare pentru sistemele suportate de nucleul multiplatformă armhf (a se vedea Secțiune 2.1.4, „Platforme compatibile cu Debian/armhf”) constau dintr-o imagine standard a nucleului Linux, o imagine de memorie inițială standard Linux și un dispozitiv specific sistemului blocului de arbore de dispozitive. Nucleul și imaginea inițială ramdisck pentru pornirea tftp pot fi obținute de la .../images/netboot/ iar blocul (blob) arborelui dispozitivului poate fi obținut de la .../images/device-tree/ . Arhiva tar pentru crearea unui stick USB capabil să fie pornit, conținând programul de instalare poate fi obținută de la .../images/hd-media/ .

Imaginile U-boot pentru diverse platforme armhf sunt disponibile la .../images/u-boot/ .