woordenlijst

ACPI

Advanced Configuration and Power Interface (geavanceerde configuratie- en energie-interface)

ALSA

Advanced Linux Sound Architecture (geavanceerde geluidsarchitectuur voor Linux)

BD

Blu-ray Disc (blu-raydisc)

cd

Compact Disc

cd-rom

Compact Disc Read Only Memory (alleen-lezen-schijfgeheugen op compact disc)

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (protocol voor dynamische configuratie van computers)

DLBD

Dual Layer Blu-ray Disc (dubbellagige blu-raydisc)

DNS

Domain Name System (systeem voor domeinnamen)

dvd

Digital Versatile Disc (veelzijdige digitale disk)

GIMP

GNU Image Manipulation Program (beeldbewerkingsprogramma van GNU)

GNU

GNU's Not Unix (GNU is Unix niet)

GPG

GNU Privacy Guard (privacybeschermer van GNU)

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol (lichtgewicht protocol voor het beheer van repertoria)

LSB

Linux Standard Base (Linux basisnormen)

LVM

Logical Volume Manager (logisch volumebeheer)

MTA

Mail Transport Agent (instantie voor postvervoer)

NBD

Network Block Device (netwerkblokapparaat)

NFS

Network File System (netwerkbestandssysteem)

NIC

Network Interface Card (netwerkkaart)

NIS

Network Information Service (netwerkinformatiedienst)

PHP

PHP: Hypertext Preprocessor (hypertekstpreprocessor)

RAID

Redundant Array of Independent Disks (meervoudig geheel van onafhankelijke schijven)

SATA

Serial Advanced Technology Attachment (geavanceerde seriële aankoppelingstechnologie)

SSL

Secure Sockets Layer (beveiligde socketlaag)

TLS

Transport Layer Security (beveiligde transportlaag)

UEFI

Unified Extensible Firmware Interface (geüniformiseerde uitbreidbare firmware-interface)

USB

Universal Serial Bus (universele seriële bus)

UUID

Universally Unique Identifier (universele unieke naam)

WPA

Wi-Fi Protected Access (draadloos netwerk met beveiligde toegang)