Παράρτημα B. Άτομα που έχουν συνεισφέρει στις Σημειώσεις Έκδοσης

Πολλά άτομα έχουν βοηθήσει με τις Σημειώσεις Έκδοσης, περιλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζόμενων στους/στις

Adam D. Barratt, Adam Di Carlo, Andreas Barth, Andrei Popescu, Anne Bezemer, Bob Hilliard, Charles Plessy, Christian Perrier, Christoph Berg, Daniel Baumann, David Prévot, Eddy Petrișor, Emmanuel Kasper, Esko Arajärvi, Frans Pop, Giovanni Rapagnani, Gordon Farquharson, Hideki Yamane, Holger Wansing, Javier Fernández-Sanguino Peña, Jens Seidel, Jonas Meurer, Jonathan Nieder, Joost van Baal-Ilić, Josip Rodin, Julien Cristau, Justin B Rye, LaMont Jones, Luk Claes, Martin Michlmayr, Michael Biebl, Moritz Mühlenhoff, Niels Thykier, Noah Meyerhans, Noritada Kobayashi, Osamu Aoki, Paul Gevers, Peter Green, Rob Bradford, Samuel Thibault, Simon Bienlein, Simon Paillard, Stefan Fritsch, Steve Langasek, Steve McIntyre, Tobias Scherer, victory, Vincent McIntyre, και W. Martin Borgert.

Αυτό το κείμενο έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Πολλές ευχαριστίες στους μεταφραστές/στις μεταφράστριες.