Índice

P

packages
adduser, Moitas modificacións a adduser en bookworm
akonadi-backend-mysql, Fallos graves coñecidos
apt, Colaborando con informes de actualización, Engadir fontes APT dun servidor espello local
apt-listchanges, Actualización mínima do sistema
aptitude, Preparar a base de datos de paquetes, Asegúrese de que ten espazo dabondo para actualizar
astap, Novas da Mestura Debian Astro
chrony, Cambios aos paquetes que modifican o reloxo do sistema
cups, rsyslog creará menos ficheiros de rexistros
dblatex, Fontes deste documento
debian-goodies, Asegúrese de que ten espazo dabondo para actualizar
debian-kernel-handbook, Instalar un núcleo coma metapaquete
debian-security-support, Limitacións na asistencia técnica sobre seguridade
dmraid, Compoñentes deprecados para bookworm
doc-debian, Informar de erros
docbook-xsl, Fontes deste documento
dpkg, Colaborando con informes de actualización
elpa-markdown-toc, Fallos graves coñecidos
fcitx, Non se poderán instalar varias versións de fcitx en paralelo
fcitx5, Non se poderán instalar varias versións de fcitx en paralelo
fdflush, Paquetes obsoletos importantes
g++-12, Fallos graves coñecidos
ganeti, Fallos graves coñecidos
git-daemon-run, Fallos graves coñecidos
gpgv1, Asegúrese de que ten gpgv instalado
groonga-bin, Fallos graves coñecidos
grub, GRUB xa non executa os-prober automáticamente
grub-efi-amd64, Fallos graves coñecidos
grub-emu, Fallos graves coñecidos
grub-pc, Fallos graves coñecidos
grub2-common, Fallos graves coñecidos
how-can-i-help, Colaborar con Debian
ifupdown, Compoñentes deprecados para bookworm
initramfs-tools, Consola de depuración durante o arranque usando initrd, Actualizar o núcleo e paquetes relacionados
iptables, Fallos graves coñecidos
isc-dhcp, Compoñentes deprecados para bookworm
isc-dhcp-client, Compoñentes deprecados para bookworm
itstool, Fallos graves coñecidos
Kea, Compoñentes deprecados para bookworm
kexec-tools, Fallos graves coñecidos
libcrypt1, As actualizacións non permitidas dende buster fallan en libcrypt1
libgdal-perl, Paquetes obsoletos importantes
libnss-gw-name, Compoñentes deprecados para bookworm
libnss-ldap, Paquetes obsoletos importantes
libnss-ldapd, Paquetes obsoletos importantes
libnss-myhostname, Compoñentes deprecados para bookworm
libnss-sss, Paquetes obsoletos importantes
libpam-ldap, Paquetes obsoletos importantes
libpam-ldapd, Paquetes obsoletos importantes
libphp8.2-embed, Fallos graves coñecidos
libreoffice-core, Fallos graves coñecidos
linux-image-*, Actualizar o núcleo e paquetes relacionados
linux-image-amd64, Instalar un núcleo coma metapaquete
linux-source, Instalar un núcleo coma metapaquete
localepurge, Asegúrese de que ten espazo dabondo para actualizar
logcheck, Cambios en rsyslog que afectan a analistas de rexistros, por exemplo a logcheck
logcheck-database, Cambios en rsyslog que afectan a analistas de rexistros, por exemplo a logcheck
manpages-cód. idioma, Traducíronse máis páxinas do manual
mariadb-client, Os nomes dos paquetes de MariaDB xa non inclúen os números da versión
mariadb-client-10.5, Os nomes dos paquetes de MariaDB xa non inclúen os números da versión
mariadb-server, Os nomes dos paquetes de MariaDB xa non inclúen os números da versión
mariadb-server-10.5, Os nomes dos paquetes de MariaDB xa non inclúen os números da versión
mate-desktop-environment, GNOME reduciu a accesibilidade de lectores de pantalla
monit, Parar de supervisar sistemas
netcat-openbsd, netcat-openbsd é compatible con socket abstractos
netcat-traditional, netcat-openbsd é compatible con socket abstractos
NetworkManager, Compoñentes deprecados para bookworm
ntp, Cambios aos paquetes que modifican o reloxo do sistema
ntpsec, Cambios aos paquetes que modifican o reloxo do sistema
nvidia-driver, Fallos graves coñecidos
openjdk-17-jre-headless, Fallos graves coñecidos
openntpd, Cambios aos paquetes que modifican o reloxo do sistema
openvlbi, Novas da Mestura Debian Astro
orca, GNOME reduciu a accesibilidade de lectores de pantalla
pipx, Intérpretes de Python marcados coma xestionados externamente
planetary-system-stacker, Novas da Mestura Debian Astro
polkitd-pkla, Cambios na configuración de polkit
popularity-contest, Asegúrese de que ten espazo dabondo para actualizar
puppet, Sistema de xestión de configuración «Puppet» actualizado á versión 7
puppet-agent, Sistema de xestión de configuración «Puppet» actualizado á versión 7
puppet-master, Sistema de xestión de configuración «Puppet» actualizado á versión 7
puppetdb, Sistema de xestión de configuración «Puppet» actualizado á versión 7
puppetserver, Sistema de xestión de configuración «Puppet» actualizado á versión 7
pypy3, Intérpretes de Python marcados coma xestionados externamente
python-is-python3, Fallos graves coñecidos
python3-extinction, Novas da Mestura Debian Astro
python3-pip, Intérpretes de Python marcados coma xestionados externamente
python3-sncosmo, Novas da Mestura Debian Astro
python3-specreduce, Novas da Mestura Debian Astro
python3-sunpy, Novas da Mestura Debian Astro
python3-synphot, Novas da Mestura Debian Astro
python3-venv, Intérpretes de Python marcados coma xestionados externamente
python3-yade, Fallos graves coñecidos
python3-yt, Novas da Mestura Debian Astro
python3.11, Intérpretes de Python marcados coma xestionados externamente
release-notes, Avise de erros neste documentos
request-tracker4, Compoñentes deprecados para bookworm
request-tracker5, Compoñentes deprecados para bookworm
rsyslog, Cambios no sistema de rexistros, Cambios en rsyslog que afectan a analistas de rexistros, por exemplo a logcheck, rsyslog creará menos ficheiros de rexistros
shiny-server, Novas da Mestura Debian Med
software-properties-qt, Fallos graves coñecidos
src:fuse3, Fallos graves coñecidos
src:gluegen2, Fallos graves coñecidos
src:golang-github-pin-tftp, Fallos graves coñecidos
src:grub2, Fallos graves coñecidos
src:guestfs-tools, Fallos graves coñecidos
src:linux, Fallos graves coñecidos
src:llvm-defaults, Fallos graves coñecidos
src:syslinux, Fallos graves coñecidos
sylpheed, Fallos graves coñecidos
synaptic, Preparar a base de datos de paquetes
system-config-printer, Fallos graves coñecidos
systemd, Traducíronse máis páxinas do manual, Nomeamento previsible das interfaces de rede de Xen
systemd-boot, systemd-boot foi separado a un novo paquete
systemd-networkd, Compoñentes deprecados para bookworm
systemd-resolved, systemd-resolved foi separado a un novo paquete
systemd-timesyncd, Cambios aos paquetes que modifican o reloxo do sistema
tinc, Preparar un ambiente seguro para a actualización
topcat, Novas da Mestura Debian Astro
u-boot-sunxi, Fallos graves coñecidos
udev, Actualizar o núcleo e paquetes relacionados
udhcpc, Compoñentes deprecados para bookworm
upgrade-reports, Colaborando con informes de actualización
util-linux, Paquetes obsoletos importantes
virtualenv, Intérpretes de Python marcados coma xestionados externamente
whitedune, Fallos graves coñecidos
xenstore-utils, Fallos graves coñecidos
xmlroff, Fontes deste documento
xsltproc, Fontes deste documento
youtube-dl, yt-dlp substitúe a youtube-dl
yt-dlp, yt-dlp substitúe a youtube-dl
Perl, Ambientes de escritorios e paquetes famosos
PHP, Ambientes de escritorios e paquetes famosos
Postfix, Ambientes de escritorios e paquetes famosos
PostgreSQL, Ambientes de escritorios e paquetes famosos