Kapitola 4. Získání instalačních médií

Obsah

4.1. Official Debian GNU/Linux installation images
4.2. Stažení souborů ze zrcadel Debianu
4.2.1. Where to Find Installation Files
4.3. Příprava souborů pro zavedení z USB zařízení
4.3.1. Preparing a USB stick using a hybrid CD/DVD image
4.3.2. Ruční kopírování souborů
4.3.3. Ruční kopírování souborů — pružná cesta
4.4. Příprava souborů pro zavedení z pevného disku
4.4.1. Hard disk installer booting from Linux using GRUB
4.4.2. Zavedení instalačního systému programem loadlin
4.5. Příprava souborů pro zavedení ze sítě pomocí TFTP
4.5.1. Nastavení DHCP serveru
4.5.2. Nastavení BOOTP serveru
4.5.3. Povolení TFTP serveru
4.5.4. Přesun TFTP obrazů na místo
4.6. Automatická Instalace
4.6.1. Automatic Installation Using the Debian Installer
4.7. Verifying the integrity of installation files