6.4. Nahrání chybějícího firmwaru

Jak je zmíněno v 2.2 – „Ovladače vyžadující firmware“, některá zařízení vyžadují pro svou práci kromě ovladače zařízení také firmware. Ve většině případů znamená chybějící firmware nefunkční zařízení. Existují však výjimky, kdy zařízení bez firmwaru funguje alespoň v základním režimu a firmware je potřeba až pro povolení speciálních vlastností.

Pokud ovladač zařízení vyžaduje firmware, který není k dispozici, debian-installer nabídne jeho nahrání z výměnných médií. Budete-li souhlasit, debian-installer prozkoumá dostupná zařízení, na kterých hledá buď samotné soubory s firmwarem, nebo balíky obsahující firmware. Je-li firmware nalezen, nakopíruje se do /lib/firmware a příslušný modul je znovu zaveden.

[Poznámka] Poznámka

Which devices are scanned and which file systems are supported depends on the architecture, the installation method and the stage of the installation. Especially during the early stages of the installation, loading the firmware is most likely to succeed from a FAT-formatted USB stick. On i386 and amd64 firmware can also be loaded from an MMC or SD card.

Pokud víte, že zařízení není pro instalaci potřeba, nebo pokud zařízení funguje i bez firmwaru, můžete zavedení firmwaru přeskočit.

debian-installer se ptá pouze na firmware vyžadovaný jadernými moduly používanými během instalace. Například jedním z ovladačů, které debian-installer během instalace nepoužívá, je modul radeon pro grafické karty AMD/ATI. To znamená, že se pro některý hardware nenahraje firmware a takový hardware pak nemusí být využíván naplno. Pokud máte podezření, že to je váš případ, zkontrolujte si v nově zavedeném systému výstup příkazu dmesg a hledejte řádky obsahující slovo firmware.

6.4.1. Příprava média

Official installation images do not include non-free firmware. The most common method to load such firmware is from some removable medium such as a USB stick. Alternatively, unofficial installation images containing non-free firmware can be found at https://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/. To prepare a USB stick (or other medium like a hard drive partition), the firmware files or packages must be placed in either the root directory or a directory named /firmware of the file system on the medium. The recommended file system to use is FAT as that is most certain to be supported during the early stages of the installation.

Archivy obsahující nejnovější balíky pro nejběžnější firmware jsou dostupné z:

Stačí stáhnout archiv pro příslušné vydání a rozbalit jej na médium.

Jestliže se požadovaný firmware v archivu nenachází, můžete se zkusit podívat do sekce non-free. Následující přehled by měl obsahovat většinu dostupných balíků s firmwarem (nemusí být úplný):

Na médium je také možné zkopírovat jednotlivé soubory s firmwarem (tzn. ne balíky). Takovéto soubory můžete obvykle získat z již instalovaného systému, nebo od dodavatele hardwaru.

6.4.2. Firmware a instalovaný systém

Všechny firmwary, které se zavedou během instalace, se automaticky nakopírují do instalovaného systému. To by mělo zajistit, že zařízení vyžadující firmware budou fungovat i po restartu do nového systému. Stále zde však existuje drobné riziko v případě, kdy nainstalovaný systém používá jinou verzi jádra, než instalační systém. V takovém případě je možné, že se firmware nepodaří zavést kvůli rozdílné verzi.

Pokud byl firmware nainstalován z balíku s firmwarem, debian-installer do instalovaného systému nainstaluje i tento balík a automaticky přidá do konfiguračního souboru sources.list sekci non-free. Výhodou je to, že se firmware bude aktualizovat automaticky.

Jestliže jste při instalaci přeskočili možnost nahrání firmwaru, nebude dané zařízení nejspíš fungovat ani v nainstalovaném systému. Pro jeho zprovoznění budete muset doinstalovat firmware ručně.

[Poznámka] Poznámka

If the firmware was loaded from loose firmware files, the firmware copied to the installed system will not be automatically updated unless the corresponding firmware package (if available) is installed after the installation is completed.

6.4.3. Completing the Installed System

Depending on how the installation was performed, it might be that the need for some firmware was not detected during installation, that the relevant firmware was not available, or that one chose not to install some firmware at that time. In some cases, a successful installation can still end up in a black screen or a garbled display when rebooting into the installed system. When that happens, the following workarounds can be tried:

  • Pass the nomodeset option on the kernel command line. This might help boot into a fallback graphics mode.

  • Use the Ctrl+Alt+F2 key combination to switch to VT2, which might offer a functional login prompt.

Once logged in into the installed system, it is possible to automate the detection of missing firmware, and to perform the required steps to enable them following this procedure:

  1. Install the isenkram-cli package.

  2. Run the isenkram-autoinstall-firmware command as the root user.

Usually, rebooting is the simplest way to make sure all kernel modules are properly initialized; that's particularly important when one has booted the system with the nomodeset option as an interim measure.

[Poznámka] Poznámka

Installing firmware packages is very likely to require enabling the non-free section of the package archive. As of Debian GNU/Linux 11.0, running the isenkram-autoinstall-firmware command will do that automatically by creating a dedicated file (/etc/apt/sources.list.d/isenkram-autoinstall-firmware.list), pointing at a generic mirror.