D.2. Diskpladskrævet for opgaver

En standardinstallation for amd64-arkitekturen, inklusive alle standardpakker og brug af standardkernen, fylder 971MB diskplads. En minimal basisinstallation, uden Standardsystem-opgaven valgt, vil benytte 769MB.

[Vigtigt] Vigtigt

I begge tilfælde er dette det faktiske diskforbrug brugt efter installationen er færidg og eventuelle midlertidige filer er slettet. Tallene medtager heller ikke pladsbehov for filsystemet, for eksempel for journalfiler. Dette betyder at signifikant mere diskplads er krævet både under installationen og under normal brug.

Den følgende tabel viser størrelser rapporteret af aptitude for opgaverne vist i tasksel. Bemærk at nogle opgaver har overlappende bestanddele, så at den samlede installerede størrelse for to opgaver sammenlagt kan være mindre end det samlede beløb indhentet ved at lægge tallene sammen.

By default the installer will install the GNOME desktop environment, but alternative desktop environments can be selected either by using one of the special installation images, or by specifying the desired desktop environment during installation (see Afsnit 6.3.6.2, “Valg af og installation af programmer”).

Bemærk at du skal tilføje størrelserne vist i tabellen til størrelsen for standardinstallationen når du skal bestemme størrelsen for partitionerne. Det meste af den angivne størrelse vist som Installeret størrelse vil blive lagt i /usr og i /lib; størrelsen vist som Overført størrelse er (midlertidigt) krævet i /var.

Opgave Installeret størrelse (MB) Størrelse at hente (MB) Plads krævet for installation (MB)
Skrivebordsmiljø      
  • GNOME (standard) 2790 786 3576
  • KDE Plasma 4122 1212 5334
  • Xfce 2187 621 2808
  • LXDE 2271 653 2924
  • MATE 2574 711 3285
  • Cinnamon 4197 1251 5448
Internetserver 44 11 55
SSH-server 2 0 2

Hvis du installerer på et sprog forskellig fra engelsk, kan tasksel selv installere en oversættelsesopgave, hvis en sådan findes for dit sprog. Pladskravet er forskelligt per sprog; du skal forvente op til 350 MB samlet set for overførslen og installationen.