4.3. Förbereda filer för uppstart med USB-minne

För att förbereda USB-minnet rekommenderar vi ett system att använda där GNU/Linux redan körs och där USB stöds. Med aktuella GNU/Linux-system ska USB-minnet automatiskt kännas igen när du ansluter det. Om det inte gör det bör du kontrollera att kärnmodulen usb-storage har lästs in. När USB-minnet är anslutet så kommer det att kopplas till en enhet med namnet /dev/sdX, där X är en bokstav i intervallet a-z. Du bör kunna se till vilken enhet som USB-minnet kopplades genom att köra kommandot dmesg efter minnet anslutits. För att skriva till ditt minne så måste du stänga av dess skrivskydd (om sådant finns).

[Varning] Varning

Procedurerna som beskrivs i detta avsnitt kommer att förstöra allt som redan finns på enheten! Försäkra dig om att du använder det korrekta enhetsnamnet för ditt USB-minne. Om du använder fel enhet kommer resultatet bli att all information går förlorad på till exempel en hårddisk.

4.3.1. Förbereder ett USB-minne med en hybrid CD/DVD-avbildning

Debians installationsavbildningar kan nu skrivas direkt till ett USB-minne, vilket är ett mycket enkelt sätt att göra en bootbar USB-sticka. Välj bara en bild (t. ex. nätinstallation, CD, DVD-1 eller NetBoot) som får plats på ditt USB-minne. Se Avsnitt 4.1, ”Officiella Debian GNU/Linux installationsavbildningar” för att få en installationsavbildning.

Alternativt, för mycket små USB-pinnar, bara några få megabyte i storlek, kan du ladda ner mini.iso avbildningen från katalogen netboot (på den plats som nämns i Avsnitt 4.2.1, ”Var man får tag på installationsfiler”).

Den installationsbild du väljer ska skrivas direkt till USB-sticken och skriva över dess nuvarande innehåll. När du till exempel använder ett befintligt GNU / Linux-system kan bildfilen skrivas till ett USB-minne på följande sätt, efter att ha säkerställt att sticket är omonterat:

 #   cp  debian.iso  / dev /  sdX  
 #   sync 

Information om hur du gör detta på andra operativsystem finns i Debian CD FAQ .

[Viktigt] Viktigt

Bilden måste skrivas till hela diskenheten och inte till en partition, t.ex. / dev / sdb och inte / dev / sdb1. Använd inte verktyg som unetbootin som ändrar bilden.

[Viktigt] Viktigt

Att bara skriva installationsbilden till USB så här skulle fungera bra för de flesta användare. De andra alternativen nedan är mer komplexa, främst för personer med specialiserade behov.

Hybridbilden på pinnen upptar inte allt lagringsutrymme, så det kan vara värt att överväga att använda det fria utrymmet för att hålla firmwarefiler eller paket eller andra filer du väljer. Detta kan vara användbart om du bara har en pinne eller bara vill behålla allt du behöver på en enhet.

Skapa en andra FAT-partition på pinnen, montera partitionen och kopiera eller packa fast programvaran på den. Till exempel:

# mount /dev/sdX2 /mnt
# cd /mnt
# tar zxvf /sökväg/till/fast-programvara.tar.gz
# cd /
# umount /mnt

Du kanske har skrivit mini.iso till USB-sticken. I det här fallet behöver den andra partitionen inte skapas eftersom den, mycket snyggt, redan kommer att finnas. Att koppla ur och koppla tillbaka USB-sticken bör göra de två partitionerna synliga.