Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Starta upp installationsprogrammet på 64-bit ARM
5.1.1. Konsolkonfiguration
5.1.2. Juno Installation
5.1.3. Applied Micro Mustang Installation
5.1.4. Uppstart från TFTP
5.1.5. Uppstart från USB-minne med UEFI
5.1.6. The Graphical Installer
5.2. Hjälpmedel
5.2.1. Installer front-end
5.2.2. Brädenheter
5.2.3. Tema med hög kontrast
5.2.4. Zoom
5.2.5. Expert install, rescue mode, automated install
5.2.6. Accessibility of the installed system
5.3. Uppstartsparametrar
5.3.1. Boot console
5.3.2. Parametrar för Debian Installer
5.3.3. Använding av uppstartsparametrar för att besvara frågor
5.3.4. Skicka parametrar till kärnmoduler
5.3.5. Svartlistning av kärnmoduler
5.4. Felsök installationsprocessen
5.4.1. Reliability of optical media
5.4.2. Uppstartskonfiguration
5.4.3. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.4.4. Rapportering av installationsproblem
5.4.5. Skicka installationsrapporter