6.1. Sådan fungerer installationsprogrammet

For this architecture the debian-installer supports two different user interfaces: a text-based one and a graphical one. The text-based interface is used by default unless you select an Graphical install option in the boot menu. For more information about booting the graphical installer, please refer to Afsnit 5.1.6, “Det grafiske installationsprogram”.

Debians installationsprogram indeholder et antal komponenter for hver installationsopgave. Hver komponent udfører sin opgave, stiller spørgsmål til brugeren vedrørende sit job. Selve spørgsmålene har prioriteter, spørgsmålenes prioritet sættes når installationsprogrammet bliver startet.

Når en standardinstallation er gennemført bliver kun vigtige (høj prioritet) spørgsmål stillet. Dette resulterer i en meget automatiseret installationsprocess med lille brugeraktivitet. Komponenter køres automatisk i sekvens; hvilke komponenter som køres afhænger hovedsagelig af installationsmetoden du anvender og dit udstyr. Installationsprogrammet vil bruge standardværdier for spørgsmål der ikke stilles.

Hvis der opstår et problem, så vil brugeren se en fejlskærm, og installationsmenuen vises måske for at du kan vælge nogle alternative handlinger. Hvis der ikke er problemer, så vil brugeren aldrig se installationsmenuen, men vil alene få spørgsmål for hver komponent. Alvorlige fejlpåmindelser sættes til prioritet kritisk så at brugeren altid bliver påmindet.

Nogle af standarderne som installationsprogrammet bruger kan påvirkes med opstartsargumenter når debian-installer startes. Hvis, for eksempel, du ønsker at bruge statisk netværkskonfiguration (automatisk IPv6-konfiguration og DHCP bruges som standard, hvis tilgængelig), så kan du tilføje opstartsparameteren netcfg/disable_autoconfig=true. Se Afsnit 5.3.2, “Parametre for Debian-installationsprogrammet” for alle tilgængelige indstillinger.

Erfarne brugere er måske mere komfortable med en menudrevet grænseflade, hvor hvert trin kontrolleres af brugeren fremfor at installationsprogrammet udfører hvert trin automatisk i sekvens. For at bruge installationsprogrammet på en manuelt og menudrevet mådet så tilføj opstartsargumentet priority=medium.

Hvis dit udstyr kræver at du angiver tilvalg til kernemodulerne, når de installeres, så skal du starte installationsprogrammet i tilstanden expert. Det her kan gøres enten ved at bruge kommandoen expert for at starte installationsprogrammet eller ved at tilføje opstartsargumentet priority=low. Eksperttilstanden giver dig fuld kontrol over debian-installer.

In the text-based environment the use of a mouse is not supported. Here are the keys you can use to navigate within the various dialogs. The Tab or right arrow keys move forward, and the Shift+Tab or left arrow keys move backward between displayed buttons and selections. The up and down arrow select different items within a scrollable list, and also scroll the list itself. In addition, in long lists, you can type a letter to cause the list to scroll directly to the section with items starting with the letter you typed and use Pg-Up and Pg-Down to scroll the list in sections. The space bar selects an item such as a checkbox. Use Enter to activate choices.

Nogle dialoger kan tilbyde yderligere hjælp. Hvis hjælp er tilgængelige vil dette blive indikeret på nederste linje af skærmen ved at vise at hjælpen kan tilgås ved at trykke på tasten F1.

Fejlbeskeder og logge omdirigeres til den fjerde konsol. Du kan tilgå denne konsol ved at trykke på Venstre Alt+F4 (hold venstre Alt-tast ned når du trykker på funktionstasten F3); gå tilbage til hovedkonsollen for installationsprogrammet med Venstre Alt+F1.

Disse beskeder kan også findes i /var/log/syslog. Efter installation bliver denne log kopieret til /var/log/installer/syslog på dit nye system. Andre installationsbeskeder kan findes i /var/log/ under installationen og /var/log/installer/ efter at computeren er blevet opstartet i det installerede system.

6.1.1. Brug af det grafiske installationsprogram

Det grafiske installationsprogram fungerer grundlæggende på samme måde som det tekstbaserede installationsprogram, og derfor kan resten af denne manual bruges til at vejlede dig igennem installationsprocessen.

Hvis du foretrækker tastaturet frem for musen, så er der to ting du skal vide. For at udvide en kollapset liste (brugt for eksempel for valget af lande på kontinenter) kan du bruge tasterne + og -. For spørgsmål hvor mere end et punkt kan vælges (f.eks. opgavevalg) så skal du første bruge tabulator til knappen Continue efter dine markeringer; et tryk på retur vil skifte en markering, ikke aktivere Continue.

Hvis en dialog tilbyder yderligere hjælp, vil en Hjælpeknap blive vist. Hjælpen kan tilgås enten ved at aktivere knappen eller ved at trykke på tasten F1.

For at skifte til en anden konsol, så skal du også bruge tasten Ctrl, ligesom med X-vinduessystemet. For eksempel, for at skifte til VT2 (den første fejlsøgningsskal) skal du bruge: Ctrl+Left Alt+F2. Det grafiske installationsprogram kører selv på VT5, så du kan bruge Venstre Alt+F5 til at skifte tilbage.