Σημειώσεις Έκδοσης του Debian 11 (bullseye), ARM 64 bits

Το Σχέδιο Τεκμηρίωσης του Debian (The Debian Documentation Project)

Το παρόν κείμενο είναι ελεύθερο λογισμικό· μπορείτε να το αναδιανείμετε και/ή να το τροποποιήσετε κάτω από τους όρους της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU (GNU GPL), έκδοση 2, όπως έχει δημοσιευτεί απο το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation).

Αυτό το πρόγραμμα διανέμεται με την ελπίδα να είναι χρήσιμο, αλλά ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ· χωρίς καν την υπονοούμενη εγγύηση της ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή της ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Δείτε την Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU για περισσότερες λεπτομέρειες.

Θα πρέπει να έχετε λάβει ένα αντίγραφο της Άδειας Γενικής Δημόσιας Χρήσης GNU μαζί με το παρόν πρόγραμμα· αν όχι, γράψτε προς το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, FSF, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Το κείμενο της Άδειας μπορεί επίσης να βρεθεί στον σύνδεσμο https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html και στο αρχείο /usr/share/common-licenses/GPL-2 για Debian συστήματα.


Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή
1.1. Αναφέροντας σφάλματα για το παρόν κείμενο
1.2. Συνεισφέρετε αναφορές αναβάθμισης
1.3. Πηγές για το παρόν κείμενο
2. Τι είναι νέο στην έκδοση Debian 11
2.1. Υποστηριζόμενες αρχιτεκτονικές
2.2. Τι καινούριο υπάρχει στη διανομή;
2.2.1. Desktop και γνωστά πακέτα
2.2.2. Σάρωση και εκτύπωση χωρίς οδηγούς
2.2.3. Νέα γενική εντολή open
2.2.4. Control groups v2
2.2.5. Διαρκές systemd journal
2.2.6. Νέα Μέθοδος Εισόδου (Input Method) Fcitx 5
2.2.7. Νέα από το Μείγμα Debian Med
2.2.8. Υποστήριξη στον πυρήνα για το exFAT
2.2.9. Βελτιωμένες μευαφράσεις των σελίδων εγχειριδίου (man pages)
2.2.10. Βελτιωμένη υποστήριξη για εναλλακτικά συστήματα init
2.2.11. Initial availability of the Bazel build system
3. Σύστημα Εγκατάστασης
3.1. Τι είναι καινούριο στο σύστημα εγκατάστασης;
3.1.1. Βοήθεια με την εγκατάσταση υλισμικού
3.1.2. Αυτοματοποιημένη Εγκατάσταση´
3.2. Εγκαταστάσεις στο Νέφος
3.3. Εικόνες για Container και Εικονικές Μηχανές
4. Αναβαθμίσεις από την έκδοση 10 (buster)
4.1. Προετοιμασία για την αναβάθμιση
4.1.1. Δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για οποιαδήποτε δεδομένα ή αρχεία ρυθμίσεων
4.1.2. Ενημερώστε τους χρήστες εκ των προτέρων.
4.1.3. Προετοιμαστείτε για χρόνο διακοπής των υπηρεσιών
4.1.4. Προετοιμαστείτε για επανάκτηση
4.1.5. Προετοιμάστε ένα ασφαλές περιβάλλον για την αναβάθμιση
4.2. Ξεκινήστε με ένα «καθαρό» Debian
4.2.1. Αναβάθμιση στην έκδοση 10 (buster)
4.2.2. Αφαιρέστε πακέτα που δεν ανήκουν στο Debian
4.2.3. Κάντε την αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη "σημειακή" (point) έκδοση
4.2.4. Προετοιμάστε την βάση δεδομένων των πακέτων
4.2.5. Αφαιρέστε τα παρωχημένα πακέτα
4.2.6. Αφαιρέστε οποιαδήποτε αρχεία ρυθμίσεων έχουν ξεμείνει.
4.2.7. Η ενότητα των αναβαθμίσεων ασφαλείας
4.2.8. Η ενότητα των προτεινόμενων αναβαθμίσεων (proposed-updates)
4.2.9. Ανεπίσημες πηγές πακέτων
4.2.10. Απενεργοποίηση του APT pinning
4.2.11. Ελέγξτε την κατάσταση των πακέτων
4.3. Προετοιμασία των αρχείων source-list του APT
4.3.1. Προσθήκη διαδικτυακών πηγών του APT
4.3.2. Προσθήκη πηγών του APT από έναν τοπικό καθρέφτη
4.3.3. Προσθήκη πηγών του APT από οπτικά μέσα
4.4. Αναβάθμιση πακέτων
4.4.1. Καταγράψτε την συνεδρία
4.4.2. Επικαιροποίηση της λίστας πακέτων
4.4.3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή χώρο για την αναβάθμιση
4.4.4. Ελάχιστη αναβάθμιση του συστήματος
4.4.5. Αναβάθμιση του συστήματος
4.5. Πιθανά ζητήματα στη διάρκεια της αναβάθμισης
4.5.1. Η εντολή dist-upgrade αποτυγχάνει με το μήνυμα «Could not perform immediate configuration»
4.5.2. Αναμενόμενες αφαιρέσεις
4.5.3. Αντιθέσεις ή βρόγχοι Προ-εξαρτήσεων (Pre-Depends loops)
4.5.4. Αντιθέσεις αρχείων
4.5.5. Αλλαγές ρυθμίσεων
4.5.6. Αλλαγή συνεδρίας σε κονσόλα
4.6. Αναβάθμιση του πυρήνα και συναφών πακέτων
4.6.1. Εγκατάσταση ενός μεταπακέτου πυρήνα
4.7. Προετοιμασία για την επόμενη έκδοση σε κυκλοφορία
4.7.1. Καθάρισμα των πακέτων που έχουν αφαιρεθεί
4.8. Παρωχημένα πακέτα
4.8.1. Μεταβατικά εικονικά (dummy) πακέτα
5. Ζητήματα που θα πρέπει να έχετε υπόψιν για την έκδοση bullseye
5.1. Συγκεκριμένα αντικείμενα της αναβάθμισης για την έκδοση bullseye
5.1.1. Το σύστημα αρχείων XFS δεν υποστηρίζει πλέον την επιλογή barrier/nobarrier
5.1.2. Διαφορετικη διάρθρωση της αρχειοθήκης ασφαλείας
5.1.3. Η κρυπτογράφηση των κωδικών ασφαλείας χρησιμοποιεί εξ ορισμού το yescrypt
5.1.4. Η υποστήριξη των NSS NIS και NIS+ απαιτεί καινούρια πακέτα
5.1.5. Config file fragment handling in unbound
5.1.6. κατάργηση παραμέτρου rsync
5.1.7. Διαχείριση πρόσθετων του Vim
5.1.8. OpenStack και cgroups v1
5.1.9. Αρχεία πολιτικής του OpenStack API
5.1.10. Μη διαθεσιμότητα του sendmail στη διάρκεια της αναβάθμισης
5.1.11. FUSE 3
5.1.12. Αρχείο επιλογών του GnuPG
5.1.13. Το Linux ενεργοποιεί namespaces χρήστη εξ ορισμού
5.1.14. Το Linux απενεργοποιεί μη προνομιούχες (unprivileged) κλήσεις στο bpf() εξ ορισμού.
5.1.15. το redmine απουσιάζει στην έκδοση bullseye
5.1.16. Exim 4.94
5.1.17. Η ανίχνευση των συσκευών SCSI είναι non-deterministic
5.1.18. το rdiff-backup απαιτεί αναβάθμιση του lockstep στον εξυπηρετητή και τον πελάτη
5.1.19. Ζητήματα μικροκώδικα των CPU της Intel
5.1.20. Αναβαθμίσεις που περιλαμβάνουν την libgc1c2 χρειάζονται δύο εκτελέσεις
5.1.21. Το fail2ban δεν μπορεί να αποστείλει e-mail με χρήση του mail από το πακέτο bsd-mailx
5.1.22. Δεν είναι δυνατές νέες SSH συνδέσεις στη διάρκεια της αναβάθμισης
5.1.23. Η αναβάθμιση του Open vSwitch απαιτεί αλλαγή στο interfaces(5)
5.1.24. Things to do post upgrade before rebooting
5.2. Πράγματα που δεν περιορίζονται στη διαδικασία αναβάθμισης
5.2.1. Περιορισμοί στην υποστήριξη ασφάλειας
5.2.2. Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του GNOME χωρίς ποντίκι
5.2.3. Η επιλογή εκκίνησης rescue δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς έναν κωδικό πρόσβασης για τον χρήστη root
5.2.4. Φιλοξενούμενα συστήματ Xen PV των 32-bit δεν υποστηρίζονται
5.3. Παλαίωση και κατάργηση
5.3.1. Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
5.3.2. Παρωχημένες συνιστώσες για την έκδοση bullseye
5.4. Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
6. Περισσότερες πληροφορίες για το Debian
6.1. Περαιτέρω διάβασμα
6.2. Βρίσκοντας βοήθεια
6.2.1. Λίστες αλληλογραφίας
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Αναφέροντας σφάλματα
6.4. Συνεισφέροντας στο Debian
A. Διαχειριστείτε το σύστημά σας με την έκδοση buster πριν από την αναβάθμιση
A.1. Αναβαθμίζοντας το σύστημά σας που έχει την έκδοση buster
A.2. Ελέγχοντας τα αρχεία πηγών (source-list) του APT
A.3. Αφαίρεση παρωχημένων αρχείων ρύθμισης
B. Άτομα που έχουν συνεισφέρει στις Σημειώσεις Έκδοσης
Ευρετήριο
γλωσσάριο