Notas da Versión de Debian 11 (bullseye), ARM EABI

Proxecto de Documentación Debian

Este programa é software libre: vostede pode redistribuílo e/ou modificalo baixo os termos da Licenza pública Xeral de GNU versión 2, publicada pola Free Software Foundation.

Este programa é distribuído coa esperanza de que sexa útil, pero SEN NINGUNHA GARANTÍA; nin sequera a garantía implícita de COMERCIALIDADE ou ADECUACIÓN PARA ALGÚN PROPÓSITO PARTICULAR. Consulte a Licenza Pública Xeral GNU para máis información.

Debería ter recibido unha copia da Licenza pública xeral GNU xunto con este programa; se non fora así, escríballe á Free Software Foundation Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

A licenza tamén pode consultarse en https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html e /usr/share/common-licenses/GPL-2 nos sistemas Debian.


Índice

1. Introdución
1.1. Avise de erros neste documentos
1.2. Colaborando con informes de actualización
1.3. Fontes deste documento
2. Novidades en Debian 11
2.1. Arquitecturas compatibles
2.2. Que novidades hai na distribución?
2.2.1. Ambientes de escritorios e paquetes famosos
2.2.2. Escaneo e impresión sen controladores
2.2.3. Nova orde xenérica para abrir
2.2.4. Grupos de control v2
2.2.5. Rexistro de systemd permanente
2.2.6. Novo sistema de entrada de texto Fcitx 5
2.2.7. Novas da Mestura Debian Med
2.2.8. Compatibilidade con exFAT no núcleo
2.2.9. Melloradas as traducións das páxinas man
2.2.10. Mellorada a compatibilidade con sistemas de inicio alternativos
2.2.11. Initial availability of the Bazel build system
3. Instalación do Sistema
3.1. Que novidades hai no sistema de instalación?
3.1.1. Axuda coa instalación de microcódigo ou «firmware»
3.1.2. Instalación automatizada
3.2. Contedores e imaxes de Máquinas Virtuais
4. Actualizar dende Debian 10 (buster)
4.1. Prepararse para a actualización
4.1.1. Faga copias de seguridade dos seus datos e configuracións
4.1.2. Informe aos usuarios con tempo
4.1.3. Prepárese para desconectar os servizos
4.1.4. Preparase para a recuperación
4.1.5. Preparar un ambiente seguro para a actualización
4.2. Comezar a partir dun Debian « puro »
4.2.1. Actualizar a 10 (buster)
4.2.2. Eliminar os paquetes non provenientes de Debian
4.2.3. Actualizar á última versión punto
4.2.4. Preparar a base de datos de paquetes
4.2.5. Eliminar paquetes obsoletos
4.2.6. Eliminar ficheiros de configuración sobrantes
4.2.7. Sección sobre seguranza
4.2.8. Sección de actualizacións propostas
4.2.9. Fontes non oficiais
4.2.10. Desactivar bloqueos no APT
4.2.11. Comprobar o estado do paquete
4.3. Preparar os ficheiros de fontes de APT
4.3.1. Engadir fontes de Internet a APT
4.3.2. Engadir fontes APT dun servidor espello local
4.3.3. Engadir fontes APT dun medio óptico
4.4. Actualizar paquetes
4.4.1. Gravar a sesión
4.4.2. Actualizar a lista de paquetes
4.4.3. Asegúrese de que ten espazo dabondo para actualizar
4.4.4. Actualización mínima do sistema
4.4.5. Actualizar o sistema
4.5. Problemas que poden ocorrer durante a actualización
4.5.1. Dist-upgrade falla e salta « Could not perform immediate configuration »
4.5.2. Eliminacións esperadas
4.5.3. Conflitos ou bucles de dependencias
4.5.4. Conflitos de ficheiros
4.5.5. Cambios na configuración
4.5.6. Cambiar a sesión á consola
4.6. Actualizar o núcleo e paquetes relacionados
4.6.1. Instalar un núcleo coma metapaquete
4.7. Prepararse para a seguinte versión
4.7.1. Purgar paquetes eliminados
4.8. Paquetes obsoletos
4.8.1. Paquetes temporais alfaremes
5. Problemas a ter en conta con bullseye
5.1. Actualizar elementos específicos para bullseye
5.1.1. O sistema de ficheiros XFS xa non é compatible coa opción con barreira/sen barreira («barrier/nobarrier»)
5.1.2. Cambios na estrutura do arquivo de seguridade
5.1.3. O resumo criptográfico de contrasinais usa yescrypt por omisión
5.1.4. A compatibilidade cos NSS NIS e NIS+ precisan de novos paquetes
5.1.5. Xestión dos anacos dos ficheiros de configuración de unbound
5.1.6. Parámetros obsoletos de rsync
5.1.7. Xestión dos engadidos de Vim
5.1.8. OpenStacks e cgroups v1
5.1.9. Ficheiros sobre a política da API OpenStack
5.1.10. Desactivación do sendmail durante a actualización
5.1.11. FUSE 3
5.1.12. Ficheiro de configuración de GnuPG
5.1.13. Linux activa os espazos de nomes de usuario por omisión
5.1.14. Linux por omisión desactiva as chamadas non autorizadas a bfp()
5.1.15. redmine non incluído en bullseye
5.1.16. Exim 4.94
5.1.17. A sondaxe de dispositivos SCSI é indeterminista
5.1.18. rdiff-backup require que tanto o servidor coma o cliente se actualicen á vez
5.1.19. Problemas co microcódigo dos procesadores Intel
5.1.20. libgc1c2 precisa de dúas actualizacións
5.1.21. fail2ban non pode enviar correo usando o «mail» de bsd-mailx
5.1.22. Imposible conectarse mediante SSH durante a actualización
5.1.23. Open vSwitch upgrade requires interfaces(5) change
5.1.24. Cousas que facer despois da actualización antes de reiniciar
5.2. Cousas non exclusivas do proceso de actualización
5.2.1. Limitacións na asistencia técnica sobre seguridade
5.2.2. Acceder á aplicación de Axustes en GNOME sen rato
5.2.3. A opción de arranque rescue non se pode usar sen contrasinal de superusuario
5.2.4. 32-bit Xen PV guests are not supported
5.3. Obsolescencia e deprecación
5.3.1. Paquetes obsoletos importantes
5.3.2. Compoñentes deprecados para bullseye
5.3.3. Hardware sen soporte técnico
5.4. Fallos graves coñecidos
6. Máis información en Debian
6.1. Lecturas recomendadas
6.2. Obter axuda
6.2.1. Listas de correo
6.2.2. Internet Relay Chat (IRC)
6.3. Informar de erros
6.4. Colaborar con Debian
A. Xestionar o seu sistema buster antes de actualizar
A.1. Actualizando o seu sistema buster
A.2. Comproba os seus ficheiros de fontes APT
A.3. Eliminar ficheiros de configuración obsoletos
B. Contribuíntes das Notas da Versión
Índice
Glosario