Ευρετήριο

P

packages
apt, Συνεισφέρετε αναφορές αναβάθμισης, Προσθήκη πηγών του APT από έναν τοπικό καθρέφτη, FUSE 3
apt-listchanges, Ελάχιστη αναβάθμιση του συστήματος
aptitude, Προετοιμάστε την βάση δεδομένων των πακέτων, Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή χώρο για την αναβάθμιση, Καθάρισμα των πακέτων που έχουν αφαιρεθεί
aufs-dkms, Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
bazel-bootstrap, Initial availability of the Bazel build system
bsd-mailx, Το fail2ban δεν μπορεί να αποστείλει e-mail με χρήση του mail από το πακέτο bsd-mailx
ca-certificates-java, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
chef, Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
cinder-volume, OpenStack και cgroups v1
connman, Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
cron, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
cups-browsed, CUPS και εκτύπωση χωρίς οδηγούς
cups-daemon, CUPS και εκτύπωση χωρίς οδηγούς
cups-filters, CUPS και εκτύπωση χωρίς οδηγούς
dblatex, Πηγές για το παρόν κείμενο
debian-goodies, Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή χώρο για την αναβάθμιση
debian-kernel-handbook, Εγκατάσταση ενός μεταπακέτου πυρήνα
debian-security-support, Περιορισμοί στην υποστήριξη ασφάλειας
doc-debian, Αναφέροντας σφάλματα
docbook-xsl, Πηγές για το παρόν κείμενο
dpkg, Συνεισφέρετε αναφορές αναβάθμισης
drdsl, Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
exfat-fuse, Υποστήριξη στον πυρήνα για το exFAT
exfat-utils, Υποστήριξη στον πυρήνα για το exFAT
exfatprogs, Υποστήριξη στον πυρήνα για το exFAT
fail2ban, Το fail2ban δεν μπορεί να αποστείλει e-mail με χρήση του mail από το πακέτο bsd-mailx, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
firmware-iwlwifi, Ζητήματα μικροκώδικα των CPU της Intel
fuse , FUSE 3
fuse3 , FUSE 3
gcc-10-base, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
gir1.2-diodon-1.0, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
gir1.2-gtd-1.0, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
git-el, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
glibc, Η υποστήριξη των NSS NIS και NIS+ απαιτεί καινούρια πακέτα
gnome-control-center, Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του GNOME χωρίς ποντίκι
gparted, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
grub2, Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
guile-2.2-libs, Αναβαθμίσεις που περιλαμβάνουν την libgc1c2 χρειάζονται δύο εκτελέσεις
gvfs-fuse, FUSE 3
how-can-i-help, Συνεισφέροντας στο Debian
ibod, Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
ifenslave, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
initramfs-tools, Κέλυφος αποσφαλμάτωσης στη διάρκεια της εκκίνησης χρησιμοποιώντας την initrd, Αναβάθμιση του πυρήνα και συναφών πακέτων
intel-microcode, Ζητήματα μικροκώδικα των CPU της Intel
ipp-usb, CUPS και εκτύπωση χωρίς οδηγούς, SANE και σάρωση χωρίς οδηγούς
isdnactivecards, Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
isdnutils, Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
kio-fuse, FUSE 3
libappindicator-dev, Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
libappindicator1, Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
libappindicator3-1, Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
libayatana-appindicator, Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
libgc1c2, Αναβαθμίσεις που περιλαμβάνουν την libgc1c2 χρειάζονται δύο εκτελέσεις
libjs-bootstrap4, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
libnss-nis, Η υποστήριξη των NSS NIS και NIS+ απαιτεί καινούρια πακέτα
libnss-nisplus, Η υποστήριξη των NSS NIS και NIS+ απαιτεί καινούρια πακέτα
libpam-chroot, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
libpython3.9-dev, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
libsane1, SANE και σάρωση χωρίς οδηγούς
lilo, Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
linux-image-*, Αναβάθμιση του πυρήνα και συναφών πακέτων
linux-image-amd64, Εγκατάσταση ενός μεταπακέτου πυρήνα
linux-source, Εγκατάσταση ενός μεταπακέτου πυρήνα
localepurge, Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή χώρο για την αναβάθμιση
mailman, Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
mailman3, Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
mailman3-full, Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
mailutils, Το fail2ban δεν μπορεί να αποστείλει e-mail με χρήση του mail από το πακέτο bsd-mailx
mariadb-server-10.5,galera-4, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
mdadm, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
micro-evtd, Προετοιμάστε ένα ασφαλές περιβάλλον για την αναβάθμιση
network-manager, Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
nova-compute, OpenStack και cgroups v1
openipmi, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
openssh-server, Δεν είναι δυνατές νέες SSH συνδέσεις στη διάρκεια της αναβάθμισης, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
openvswitch, Η αναβάθμιση του Open vSwitch απαιτεί αλλαγή στο interfaces(5)
popularity-contest, Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή χώρο για την αναβάθμιση
procps, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
pulseaudio, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
python-pkg-resources, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
python-setuptools, Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
rails, το redmine απουσιάζει στην έκδοση bullseye
rdiff-backup, το rdiff-backup απαιτεί αναβάθμιση του lockstep στον εξυπηρετητή και τον πελάτη
redmine, το redmine απουσιάζει στην έκδοση bullseye
release-notes, Αναφέροντας σφάλματα για το παρόν κείμενο
rsync, κατάργηση παραμέτρου rsync
rsyslog, Διαρκές systemd journal
sane-airscan, SANE και σάρωση χωρίς οδηγούς
sendmail, Μη διαθεσιμότητα του sendmail στη διάρκεια της αναβάθμισης
slapd, Παρωχημένες συνιστώσες για την έκδοση bullseye
speech-dispatcher, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
src:gcc-10, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
src:llvm-toolchain-11, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
src:qemu, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
src:squid-deb-proxy, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
src:wine, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
src:xen, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
sshfs, FUSE 3
synaptic, Προετοιμάστε την βάση δεδομένων των πακέτων
systemd, Βελτιωμένη υποστήριξη για εναλλακτικά συστήματα init
tinc, Προετοιμάστε ένα ασφαλές περιβάλλον για την αναβάθμιση
tpm2-abrmd, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
udev, Αναβάθμιση του πυρήνα και συναφών πακέτων, Η ανίχνευση των συσκευών SCSI είναι non-deterministic
unbound, Config file fragment handling in unbound
upgrade-reports, Συνεισφέρετε αναφορές αναβάθμισης
usrmerge, Παρωχημένες συνιστώσες για την έκδοση bullseye
vim, Διαχείριση πρόσθετων του Vim
vim-addon-manager, Διαχείριση πρόσθετων του Vim
vim-scripts, Διαχείριση πρόσθετων του Vim
wicd, Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
xen, Φιλοξενούμενα συστήματ Xen PV των 32-bit δεν υποστηρίζονται
xfce4-settings, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
xmlroff, Πηγές για το παρόν κείμενο
xsltproc, Πηγές για το παρόν κείμενο
Perl, Desktop και γνωστά πακέτα
PHP, Desktop και γνωστά πακέτα
Postfix, Desktop και γνωστά πακέτα
PostgreSQL, Desktop και γνωστά πακέτα