Notities bij de release van Debian 11 (bullseye), ARMv7 (EABI hard-float ABI)

Het Documentatieproject van Debian

Dit document is vrije software; u mag het verspreiden en/of wijzigen onder de voorwaarden van de GNU General Public License, versie 2, zoals uitgebracht door de Free Software Foundation.

Dit programma wordt verspreid in de hoop dat het nuttig zal zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. Zie de GNU General Public License voor meer details.

Samen met dit programma zou u een exemplaar van de GNU General Public License ontvangen moeten hebben; is dit niet het geval, schrijf dan naar de Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

De tekst van deze licentie is ook beschikbaar op https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html en /usr/share/common-licenses/GPL-2 op Debian-systemen.


Inhoudsopgave

1. Inleiding
1.1. Rapporteren van fouten in dit document
1.2. Bijdragen door het indienen van opwaarderingsrapporten
1.3. Broncode voor dit document
2. Nieuwigheden in Debian 11
2.1. Ondersteunde architecturen
2.2. Nieuwigheden in de distributie
3. Installatiesysteem
3.1. Nieuwigheden in het installatiesysteem
3.1.1. Geautomatiseerde installatie
4. Opwaarderen vanuit Debian 10 (buster)
4.1. Zich op de opwaardering voorbereiden
4.1.1. Maak een reservekopie van alle gegevens en configuratie-informatie
4.1.2. Informeer gebruikers vooraf
4.1.3. Bereid u voor op het feit dat diensten een tijd onbeschikbaar zullen zijn
4.1.4. Tref voorbereidingen om een hersteloperatie te kunnen uitvoeren
4.1.5. Maak een veilige omgeving klaar voor de opwaardering
4.2. Start from "pure" Debian
4.2.1. Upgrade to Debian 10 (buster)
4.2.2. Remove non-Debian packages
4.2.3. Upgrade to latest point release
4.2.4. Prepare the package database
4.2.5. Remove obsolete packages
4.2.6. Clean up leftover configuration files
4.2.7. De archiefafdeling proposed-updates
4.2.8. Niet-officiële pakketbronnen
4.2.9. APT-verankering (pinning) uitschakelen
4.2.10. Check package status
4.3. Pakketbronbestanden voor APT klaarmaken
4.3.1. Op het internet aanwezige pakketbronnen voor APT toevoegen
4.3.2. APT-pakketbronnen van een lokale spiegelserver toevoegen
4.3.3. APT-pakketbronnen van optische media toevoegen
4.4. Pakketten opwaarderen
4.4.1. De sessie opnemen
4.4.2. De pakketlijst bijwerken
4.4.3. Zorg voor voldoende vrije schijfruimte voor de opwaardering
4.4.4. Een minimale opwaardering van het systeem
4.4.5. Het systeem opwaarderen
4.5. Mogelijke problemen tijdens de opwaardering
4.5.1. De opdracht dist-upgrade mislukt met de foutmelding Kon de onmiddellijke configuratie niet uitvoeren
4.5.2. Te verwachten verwijderingen
4.5.3. Vicieuze cirkels van conflicten of voorvereisten
4.5.4. Bestandsconflicten
4.5.5. Configuratiewijzigingen
4.5.6. Verspringen van de sessie naar een console
4.6. Uw kernel en aanverwante pakketten opwaarderen
4.6.1. Een kernel-metapakket installeren
4.7. Voorbereid zijn op de volgende release
4.7.1. Verwijderde pakketten wissen
4.8. Verouderde pakketten
4.8.1. Dummy overgangspakketten
5. Kwesties waarvan u zich bewust moet zijn bij bullseye
5.1. Opwaarderingsspecifieke zaken voor bullseye
5.1.1. New VA-API default driver for Intel GPUs
5.1.2. Vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten
5.1.3. Verouderde componenten van bullseye
5.2. Beperkingen inzake beveiligingsondersteuning
5.3. Pakketspecifieke kwesties
5.3.1. Toegang tot de app GNOME-Instellingen zonder muis
6. Bijkomende informatie over Debian
6.1. Literatuurverwijzingen
6.2. Hulp vinden
6.2.1. Mailinglijsten
6.2.2. Internet Relay Chat (IRC)
6.3. Fouten rapporteren
6.4. Een bijdrage leveren aan Debian
A. Het beheren van uw buster-systeem voordat u opwaardeert
A.1. Uw buster-systeem opwaarderen
A.2. Het controleren van uw bronnenlijstbestanden voor APT
A.3. Verouderde configuratiebestanden verwijderen
A.4. Waardeer oude taalinstellingen op naar UTF-8
B. Mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de notities bij de release
Register
woordenlijst