Zoznam

P

packages
apt, Ako posielať správy o aktualizácii, Pridanie zdrojov APT lokálneho zrkadla, FUSE 3
apt-listchanges, Minimálna aktualizácia systému
aptitude, Prepare the package database, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku, Vyčistenie (purge) odstránených balíkov
aufs-dkms, Významné zastaralé balíky
chef, Významné zastaralé balíky
cinder-volume, OpenStack and cgroups v1
cups-browsed, CUPS and driverless printing
cups-daemon, CUPS and driverless printing
cups-filters, CUPS and driverless printing
dblatex, Zdroje tohto dokumentu
debian-goodies, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
debian-kernel-handbook, Inštalácia metabalíka jadra
debian-security-support, Obmedzenia bezpečnostnej podpory
doc-debian, Oznamovanie chýb
docbook-xsl, Zdroje tohto dokumentu
dpkg, Ako posielať správy o aktualizácii
drdsl, Významné zastaralé balíky
exfat-fuse, Kernel support for exFAT
exfat-utils, Kernel support for exFAT
exfatprogs, Kernel support for exFAT
fuse , FUSE 3
fuse3 , FUSE 3
glibc, NSS NIS and NIS+ support require new packages
gnome-control-center, Accessing GNOME Settings app without mouse
grub2, Významné zastaralé balíky
gvfs-fuse, FUSE 3
how-can-i-help, Ako prispievať do Debianu
i965-va-driver, New VA-API default driver for Intel GPUs
ibod, Významné zastaralé balíky
initramfs-tools, Ladiaci shell počas štartu pomocou initrd, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
intel-media-va-driver, New VA-API default driver for Intel GPUs
ipp-usb, CUPS and driverless printing, SANE and driverless scanning
isdnactivecards, Významné zastaralé balíky
isdnutils, Významné zastaralé balíky
kio-fuse, FUSE 3
libappindicator-dev, Významné zastaralé balíky
libappindicator1, Významné zastaralé balíky
libappindicator3-1, Významné zastaralé balíky
libayatana-appindicator, Významné zastaralé balíky
libnss-nis, NSS NIS and NIS+ support require new packages
libnss-nisplus, NSS NIS and NIS+ support require new packages
libsane1, SANE and driverless scanning
lilo, Významné zastaralé balíky
linux-image-*, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
linux-image-amd64, Inštalácia metabalíka jadra
linux-source, Inštalácia metabalíka jadra
localepurge, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
mailman, Významné zastaralé balíky
mailman3, Významné zastaralé balíky
mailman3-full, Významné zastaralé balíky
nova-compute, OpenStack and cgroups v1
popularity-contest, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
python-setuptools, Významné zastaralé balíky
rails, redmine missing in bullseye
redmine, redmine missing in bullseye
release-notes, Ako oznamovať chyby v tomto dokumente
rsync, rsync parameter deprecation
rsyslog, Persistent systemd journal
sane-airscan, SANE and driverless scanning
sendmail, sendmail downtime during upgrade
sshfs, FUSE 3
synaptic, Prepare the package database
tinc, Pripravte bezpečné prostredie na aktualizáciu
udev, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov, SCSI device probing is non-deterministic
unbound, Config file fragment handling in unbound
upgrade-reports, Ako posielať správy o aktualizácii
usrmerge, Zastaralé súčasti bullseye
va-driver-all, New VA-API default driver for Intel GPUs
vim, Vim addons handling
vim-addon-manager, Vim addons handling
vim-scripts, Vim addons handling
xmlroff, Zdroje tohto dokumentu
xsltproc, Zdroje tohto dokumentu
Perl, Desktops and well known packages
PHP, Desktops and well known packages
Postfix, Desktops and well known packages
PostgreSQL, Desktops and well known packages