5.4. Fejlsøgning af installationsprocessen

5.4.1. Reliability of optical media

Sometimes, especially with older drives, the installer may fail to boot from an optical disc. The installer may also — even after booting successfully from such disc — fail to recognize the disc or return errors while reading from it during the installation.

Der er mangle forskellige mulige årsager for disse problemer. Vi kan kun vise nogle gængse problemstillinger og tilbyde generelle forslag til hvordan du håndterer dem. Resten er op til dig.

Der er to meget simple metoder, du bør prøve først.

 • If the disc does not boot, check that it was inserted correctly and that it is not dirty.

 • If the installer fails to recognize the disc, try just running the option Detect and mount installation media a second time. Some DMA related issues with very old CD-ROM drives are known to be resolved in this way.

If this does not work, then try the suggestions in the subsections below. Most, but not all, suggestions discussed there are valid for CD-ROM and DVD.

If you cannot get the installation working from optical disc, try one of the other installation methods that are available.

5.4.1.1. Gængse problemstillinger

 • Nogle ældre cd-rom-drev understøtter ikke læsning fra diske som blev brændt med høje hastigheder via et moderne cd-rom-drev.

 • Nogle meget gamle cd-rom-drev virker ikke korrekt hvis direct memory access (DMA) er aktiveret for dem.

5.4.1.2. Hvordan kan der undersøges og måske løses problemstillinger

If the optical disc fails to boot, try the suggestions listed below.

 • Check that your BIOS/UEFI actually supports booting from optical disc (only an issue for very old systems) and that booting from such media is enabled in the BIOS/UEFI.

 • If you downloaded an iso image, check that the md5sum of that image matches the one listed for the image in the MD5SUMS file that should be present in the same location as where you downloaded the image from.

  $ md5sum debian-testing-i386-netinst.iso
  a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 debian-testing-i386-netinst.iso
  

  Next, check that the md5sum of the burned disc matches as well. The following command should work. It uses the size of the image to read the correct number of bytes from the disc.

  > head -c `stat --format=%s debian-testing-i386-netinst.iso` | \
  > md5sum
  a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 -
  262668+0 poster ind
  262668+0 poster ud
  134486016 byte (134 MB) kopieret, 97,474 sekunder, 1,4 MB/s
  

If, after the installer has been booted successfully, the disc is not detected, sometimes simply trying again may solve the problem. If you have more than one optical drive, try changing the disc to the other drive. If that does not work or if the disc is recognized but there are errors when reading from it, try the suggestions listed below. Some basic knowledge of Linux is required for this. To execute any of the commands, you should first switch to the second virtual console (VT2) and activate the shell there.

 • Skift til VT4 eller vis indholdet af /var/log/syslog (brug nano som redigeringsprogram) til at kontrollere efter specifikke fejlbeskeder. Derefter kontrolleres også resultatet af dmesg.

 • Check in the output of dmesg if your optical drive was recognized. You should see something like (the lines do not necessarily have to be consecutive):

  ata1.00: ATAPI: MATSHITADVD-RAM UJ-822S, 1.61, max UDMA/33
  ata1.00: configured for UDMA/33
  scsi 0:0:0:0: CD-ROM      MATSHITA DVD-RAM UJ-822S 1.61 PQ: 0 ANSI: 5
  sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
  cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
  

  If you don't see something like that, chances are the controller your drive is connected to was not recognized or may be not supported at all. If you know what driver is needed for the controller, you can try loading it manually using modprobe.

 • Check that there is a device node for your optical drive under /dev/. In the example above, this would be /dev/sr0. There should also be a /dev/cdrom.

 • Use the mount command to check if the optical disc is already mounted; if not, try mounting it manually:

  $ mount /dev/hdc /cdrom
  

  Check if there are any error messages after that command.

 • Check if DMA is currently enabled:

  $ cd /proc/ide/hdc
  $ grep using_dma settings
  using_dma   1    0    1    rw
  

  A 1 in the first column after using_dma means it is enabled. If it is, try disabling it:

  $ echo -n "using_dma:0" >settings
  

  Make sure that you are in the directory for the device that corresponds to your optical drive.

 • If there are any problems during the installation, try checking the integrity of the installation media using the option near the bottom of the installer's main menu. This option can also be used as a general test if the disc can be read reliably.

5.4.2. Opstartskonfiguration

Hvis du har problemer og kernen hænger under opstartsprocessen, ikke genkender perifære enheder du rent faktisk har, eller driverne ikke bliver genkendt korrekt, så er den første ting du skal gøre er at kontrollere opstartsparametrene, som omtalt i Afsnit 5.3, “Opstartsparametre”.

I nogle tilfælde kan fejlsituationer opstå på grund af manglende firmware for udstyr (se Afsnit 2.2, “Enheder som kræver firmware” og Afsnit 6.4, “Indlæsning af manglende firmware”).

5.4.3. Understøttelse af talesyntese via programmer

Hvis talesyntese for programmer ikke virker, så er der sandsynligvis et problem med dit lydkort, normalt på grund af at enten drivere for den ikke er inkluderet i installationsprogrammet, eller fordi den har et unormalt navn for mikserniveauet som er sat til slukket som standard. Du skal derfor indsende en fejlraport som inkluderer resultatet fra de følgende kommandoer, kørt på den samme maskine fra et Linuxsystem som vides at have lyd virkende (dvs. en live-cd).

 • dmesg

 • lspci

 • lsmod

 • amixer

5.4.4. Gængse 32-bit PC-installationsproblemer

Der er nogle gængse installationsproblemer, som kan løses eller undgås ved at sende bestemte opstartsparametre til installationsprogrammet.

Hvis din skærm begynder at vise et underligt billede når kernen starter op, f.eks. ren hvid, ren sort eller usammenhængende farvede billedpunkter, så kan dit system indeholde et problematisk videokort, som ikke skifter til tilstanden for framebuffer korrekt. Så kan du bruge opstartsparameteren fb=false til at deaktivere framebuffer-konsollen. Kun et reduceret sæt af sprog vil være tilgængelige under installationen på grund af begrænsede konsolfunktioner. Se Afsnit 5.3, “Opstartsparametre” for detaljer.

5.4.4.1. Systemfrysning under PCMCIA-konfigurationsfasen

Nogle meget gamle bærbare modeller fremstillet af Dell vides at bryde ned når PCMCIA-enhedsdetektering forsøger at tilgå udvalgte udstyrsadresser. Andre bærbare kan have lignende problemer. Hvis du oplever et sådant problem har du ikke brug for PCMCIA-understøttelse under installationen, så kan du deaktivere PCMCIA via opstartsparameteren hw-detect/start_pcmcia=false. Du kan så konfigurere PCMCIA efter at installationen er færdig og ekskludere ressourceintervallet, der medfører problemerne.

Alternativt kan du starte installationsprogrammet op i eksperttilstand. Du vil så blive spurgt om at indtaste ressourceintervallet som dit udstyr kræver. For eksempel, hvis du har en af Dells bærbare nævnt ovenfor, skal du indtaste exclude port 0x800-0x8ff. Der er også en liste over nogle gængse intervalindstillinger for ressourcer i afsnittet for Systemressourceindstillinger for PCMCIA - hjælp. bemærk at du skal undlade kommaerne, hvis nogen, når du indtaster denne værdi i installationsprogrammet.

5.4.5. Fortolker kernens opstartsbeskeder

Under opstartssekvensen, kan du se beskeder i form af kan ikke finde et eller andet eller noget er ikke til stede, kan ikke initialisere noget, eller endda denne driverudgivelse afhænger af et eller andet. De fleste af disse beskeder er harmløse. Du ser dem fordi kernen for installationssystemet er bygget til at køre på computere med mange forskellige perifære enheder. Det er indlysende at ikke alle computere har hver eneste perifære enhed, så operativsystemet kan give nogle få beklagelser, når det leder efter perifære enheder, du ikke har. Du kan også se at systemet kan gå i pause i et øjeblik. Dette sker når systemet venter på at en enhed svarer, og denne enhed ikke er tilgængelig på dit system. Hvis du synes at tiden systemet er om at starte op er for lang, så kan du oprette en tilpasset kerne senere (see Afsnit 8.5, “Kompilering af en ny kerne”).

5.4.6. Rapportering af installationsproblemer

If you get through the initial boot phase but cannot complete the install, the menu option Save debug logs may be helpful. It lets you store system error logs and configuration information from the installer on a storage medium, or download them using a web browser. This information may provide clues as to what went wrong and how to fix it. If you are submitting a bug report, you may want to attach this information to the bug report.

Andre relevante installationsbeskeder kan findes i /var/log/ under installationen og /var/log/installer/ efter at computeren er blevet startet op i det installerede system.

5.4.7. Indsendelse af installationsrapporter

Hvis du stadig har problemer, så indsend en installationsrapport. Vi opmuntrer også til, at installationsrapporter indsendes selvom installationen lykkes, så vi kan få så meget information som muligt om det største antal udstyrskonfigurationer.

Bemærk at din installationsrapport vil blive vist i Debians fejlsøgningssystem (BTS) og videresendt til en offentlig postliste. Sikr dig at du bruger en e-post-adresse, som du ikke har problemer med er offentlig.

Hvis du har et fungerende Debian-system, så er den nemmeste måde at sende en installationsrapport at installere pakkerne installation-report og reportbug (apt install installation-report reportbug), konfigurere reportbug som forklaret i Afsnit 8.4.2, “Sende e-post udenfor systemet”, og køre kommandoen reportbug installation-reports.

Alternatively you can use this template when filling out installation reports, and file the report as a bug report against the installation-reports pseudo package, by sending it to .

Package: installation-reports

Boot method: <How did you boot the installer? CD/DVD? USB stick? Network?>
Image version: <Full URL to image you downloaded is best>
Date: <Date and time of the install>

Machine: <Description of machine (eg, IBM Thinkpad R32)>
Processor:
Memory:
Partitions: <df -Tl will do; the raw partition table is preferred>

Output of lspci -knn (or lspci -nn):

Base System Installation Checklist:
[O] = OK, [E] = Error (please elaborate below), [ ] = didn't try it

Initial boot:      [ ]
Detect network card:  [ ]
Configure network:   [ ]
Detect media:      [ ]
Load installer modules: [ ]
Detect hard drives:   [ ]
Partition hard drives: [ ]
Install base system:  [ ]
Clock/timezone setup:  [ ]
User/password setup:  [ ]
Install tasks:     [ ]
Install boot loader:  [ ]
Overall install:    [ ]

Comments/Problems:

<Description of the install, in prose, and any thoughts, comments
   and ideas you had during the initial install.>

In the bug report, describe what the problem is, including the last visible kernel messages in the event of a kernel hang. Describe the steps that you did which brought the system into the problem state.