6.4. Carregar microprogramari no inclòs a l'instal·lador

Tal i com es descriu a Secció 2.2, «Dispositius que requereixen microprogramari», alguns dispositius necessiten carregar un determinat microprogramari. En la majoria de casos el dispositiu no funcionarà si el microprogramari no està disponible; en altres, la funcionalitat bàsica no es veurà afectada i només serà necessari carregar el microprogramari per activar funcions addicionals.

Si un controlador de dispositiu sol·licita un microprogramari que no està disponible, el debian-installer mostrarà un diàleg que us oferirà la possibilitat de carregar-lo. Si seleccioneu aquesta opció, l'instal·lador analitzarà els dispositius disponibles buscant possibles fitxers o paquets de microprogramari. Si es troba el microprogramari, aquest es copiarà a la ubicació pertinent (/lib/firmware) i es tornarà a carregar el controlador de dispositiu corresponent.

[Nota] Nota

Es podran analitzar uns dispositius i sistemes de fitxers o uns altres depenent de l'arquitectura, el mètode d'instal·lació i la fase en què us trobeu. És més fàcil carregar microprogramari des d'un llapis USB formatat amb FAT, especialment durant les etapes inicials de la instal·lació. En i386 i amd64 el microprogramari també es pot carregar des de targetes MMC o SD.

Tingueu en compte que és possible ometre aquest pas si sabeu que el dispositiu pot funcionar sense el microprogramari, o si el dispositiu no és necessari durant la instal·lació.

debian-installer només demana pel microprogramari («firmware») necessari pels mòduls del nucli carregats en el procès d'instal·lació. No estan inclosos tots els dispositius en el debian-installer, en particular les targetes i processadors gràfics («radeon»), la qual cosa implica que les capacitats d'alguns dispositius no siguin les mateixes al final i al principi de la instal·lació. Com a conseqüència, pot ésser que algun dispositiu no es faci servir al cent per cent de les seves possibilitats. Si pensau que això és el cas, o només per curiositat, no és una mala idea comprovar la sortida de l'ordre dmesg en un sistema arrencat per primera vegada i cercar la paraula «firmware».

6.4.1. Preparar un dispositiu

Les imatges d'instal·lació oficials no inclouen microprogramari que no sigui lliure. El mètode més freqüent per a carregar el microprogramari és des de mitjans extraïbles com una memòria USB. Com a alternativa, hi ha preparades imatges d'instal·lació no oficials que contenen microprogramari privatiu a https://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/. Per a preparar una memòria USB (o un altre tipus de mitjà com una partició a un disc dur), els fitxers de microprogramari s'han d'ubicar o bé al directori arrel o bé en un directori anomenat /firmware dins el sistema de fitxers del dispositiu. El sistema de fitxers recomanat és FAT, ja que és més probable que funcioni durant les etapes inicials de la instal·lació.

Podeu trobar arxius tar i fitxers zip amb els paquets actuals per als microprogramaris més habituals a la URL següent:

Simplement descarregueu l'arxiu tar o el fitxer zip per a la versió corresponent i descomprimiu-lo al sistema de fitxers del dispositiu desitjat.

Si el microprogramari que us cal no està inclòs a l'arxiu tar, també podeu descarregar-vos paquets específics de l'arxiu (secció privativa, «non-free»). La llista que hi ha a continuació mostra la major part dels paquets de microprogramari, però no es garanteix que el seu funcionament sigui complet i a més pot contenir paquets que no siguin exclusivament de microprogramari:

També és possible copiar els fitxers de microprogramari per separat directament al dispositiu. Aquests fitxers els podeu obtenir, per exemple, d'altres sistemes ja instal·lats o del fabricant del maquinari.

6.4.2. Microprogramari i el sistema ja instal·lat

Qualsevol microprogramari carregat durant el procés d'instal·lació serà copiat automàticament al sistema instal·lat. En la majoria de casos això assegurarà que aquells dispositius que requereixen el microprogramari també funcionin després de tornar a arrencar utilitzant el sistema que acabeu d'instal·lar. Tanmateix, si el sistema instal·lat utilitza una versió del nucli diferent a la de l'instal·lador, hi ha la possibilitat que el microprogramari no es pugui carregar per problemes de versions.

Si el microprogramari havia estat carregat utilitzant un paquet, el debian-installer també instal·larà aquest paquet al sistema i afegirà automàticament la secció «non-free» de l'arxiu de paquets al fitxer sources.list de l'APT. Això té l'avantatge que el microprogramari s'actualitzarà automàticament si hi ha disponible una nova versió.

Si ometeu la càrrega de microprogramari durant la instal·lació, el dispositiu afectat segurament no funcionarà fins que instal·leu manualment el microprogramari (o el seu paquet).

[Nota] Nota

Si la càrrega del microprogramari es va dur a terme utilitzant fitxers, el microprogramari copiat no s'actualitzarà automàticament a menys que instal·leu el paquet de microprogramari corresponent (si està disponible) després de completar la instal·lació.

6.4.3. Completing the Installed System

Depending on how the installation was performed, it might be that the need for some firmware was not detected during installation, that the relevant firmware was not available, or that one chose not to install some firmware at that time. In some cases, a successful installation can still end up in a black screen or a garbled display when rebooting into the installed system. When that happens, the following workarounds can be tried:

  • Pass the nomodeset option on the kernel command line. This might help boot into a «fallback graphics» mode.

  • Use the Ctrl+Alt+F2 key combination to switch to VT2, which might offer a functional login prompt..

Once logged in into the installed system, it is possible to automate the detection of missing firmware, and to perform the required steps to enable them following this procedure:

  1. Install the isenkram-cli package

  2. Run the isenkram-autoinstall-firmware command as the «root» user.

Usually, rebooting is the simplest way to make sure all kernel modules are properly initialized; that's particularly important when one has booted the system with the nomodeset option as an interim measure.

[Nota] Nota

Installing firmware packages is very likely to require enabling the non-free section of the package archive. As of Debian GNU/Linux 11.0, running the isenkram-autoinstall-firmware command will do that automatically by creating a dedicated file (/etc/apt/sources.list.d/isenkram-autoinstall-firmware.list), pointing at a generic mirror.