Poznámky k vydaniu Debian 11 (bullseye), 32-bit PC

The Debian Documentation Project

Tento dokument je slobodný softvér; môžete ho šíriť a/alebo meniť za podmienok licencie GNU General Public License verzie 2 ako ju publikovala Free Software Foundation.

Tento program je šírený vo viere, že bude užitočný, ale BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; dokonca aj bez implicitnej záruky OBCHODOVATEĽNOSTI či VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. Podrobnosti nájdete v GNU General Public License.

Spolu s týmto programom by ste mali dostať kópiu GNU General Public License; ak nie, napíšte na adresu Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

The license text can also be found at https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html and /usr/share/common-licenses/GPL-2 on Debian systems.


Obsah

1. Úvod
1.1. Ako oznamovať chyby v tomto dokumente
1.2. Ako posielať správy o aktualizácii
1.3. Zdroje tohto dokumentu
2. Čo je nové v Debian 11
2.1. Podporované architektúry
2.2. Čo je nové v distribúcii?
2.2.1. Desktops and well known packages
2.2.2. Driverless scanning and printing
2.2.3. New generic open command
2.2.4. Control groups v2
2.2.5. Persistent systemd journal
2.2.6. New Fcitx 5 Input Method
2.2.7. Novinky od Debian Med Blend
2.2.8. Kernel support for exFAT
2.2.9. Improved man page translations
2.2.10. Improved support for alternative init systems
2.2.11. Initial availability of the Bazel build system
3. Inštalačný systém
3.1. Čo je nové v inštalačnom systéme?
3.1.1. Help with installation of firmware
3.1.2. Automatizovaná inštalácia
3.2. Container and Virtual Machine images
4. Aktualizácie z Debian 10 (buster)
4.1. Príprava na aktualizáciu
4.1.1. Zálohujte všetky dáta a konfiguračné údaje
4.1.2. Vopred informujte používateľov
4.1.3. Pripravte sa na odstávku služieb
4.1.4. Pripravte sa na obnovu
4.1.5. Pripravte bezpečné prostredie na aktualizáciu
4.2. Start from pure Debian
4.2.1. Upgrade to Debian 10 (buster)
4.2.2. Remove non-Debian packages
4.2.3. Upgrade to latest point release
4.2.4. Prepare the package database
4.2.5. Remove obsolete packages
4.2.6. Clean up leftover configuration files
4.2.7. The security section
4.2.8. Sekcia proposed-updates
4.2.9. Neoficiálne zdroje
4.2.10. Vypnite pripevňovanie balíkov APT (APT pinning)
4.2.11. Check package status
4.3. Preparing APT source-list files
4.3.1. Pridávanie internetových zdrojov APT
4.3.2. Pridanie zdrojov APT lokálneho zrkadla
4.3.3. Pridanie zdrojov APT z optických médií
4.4. Aktualizácia balíkov
4.4.1. Nahranie relácie príkazového riadka
4.4.2. Aktualizácia zoznamu balíkov
4.4.3. Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
4.4.4. Minimálna aktualizácia systému
4.4.5. Aktualizácia systému
4.5. Možné problémy počas aktualizácie
4.5.1. Dist-upgrade zlyhá s chybou „Nebolo možné vykonať okamžitú konfiguráciu“
4.5.2. Očakávané odstránenia
4.5.3. Cykly Konfliktov alebo Predzávislostí
4.5.4. Konflikty súborov
4.5.5. Zmeny v konfigurácii
4.5.6. Zmena relácie na konzolu
4.6. Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
4.6.1. Inštalácia metabalíka jadra
4.7. Príprava na ďalšie vydanie
4.7.1. Vyčistenie (purge) odstránených balíkov
4.8. Zastaralé balíky
4.8.1. Transitional dummy packages
5. Problémy vyskytujúce sa v bullseye
5.1. Položky týkajúce sa aktualizácie na bullseye
5.1.1. New VA-API default driver for Intel GPUs
5.1.2. The XFS file system no longer supports barrier/nobarrier option
5.1.3. Changed security archive layout
5.1.4. Password hashing uses yescrypt by default
5.1.5. NSS NIS and NIS+ support require new packages
5.1.6. Config file fragment handling in unbound
5.1.7. rsync parameter deprecation
5.1.8. Vim addons handling
5.1.9. OpenStack and cgroups v1
5.1.10. OpenStack API policy files
5.1.11. sendmail downtime during upgrade
5.1.12. FUSE 3
5.1.13. GnuPG options file
5.1.14. Linux enables user namespaces by default
5.1.15. Linux disables unprivileged calls to bpf() by default
5.1.16. redmine missing in bullseye
5.1.17. Exim 4.94
5.1.18. SCSI device probing is non-deterministic
5.1.19. rdiff-backup require lockstep upgrade of server and client
5.1.20. Intel CPU microcode issues
5.1.21. Upgrades involving libgc1c2 need two runs
5.1.22. fail2ban can't send e-mail using mail from bsd-mailx
5.1.23. No new SSH connections possible during upgrade
5.1.24. Open vSwitch upgrade requires interfaces(5) change
5.1.25. Čo urobiť po aktualizácii pred reštartom
5.2. Items not limited to the upgrade process
5.2.1. Obmedzenia bezpečnostnej podpory
5.2.2. Accessing GNOME Settings app without mouse
5.2.3. The rescue boot option is unusable without a root password
5.2.4. 32-bit Xen PV guests are not supported
5.3. Obsolescence and deprecation
5.3.1. Významné zastaralé balíky
5.3.2. Zastaralé súčasti bullseye
5.4. Known severe bugs
6. Ďalšie informácie o Debiane
6.1. Ďalšie čítanie
6.2. Ako získať pomoc
6.2.1. Konferencie
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Oznamovanie chýb
6.4. Ako prispievať do Debianu
A. Ako spravovať váš systém buster pred aktualizáciou
A.1. Ako aktualizovať váš systém buster
A.2. Checking your APT source-list files
A.3. Odstránenie zastaralých konfiguračných súborov
B. Prispievatelia do Poznámok k vydaniu
Zoznam
Slovník