5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura 64-bit MIPS (little-endian)

5.1.1. Arrencada amb el TFTP

Per arrencar des de la xarxa necessitareu una connexió i un servidor d'arrencada de xarxa TFTP ( i probablement un servidor DHCP, RARP o BOOTP per a la configuració automàtica de la xarxa).

El mètode d'instal·lació per suportar l'arrencada de la xarxa es descriu a Secció 4.3, «Preparació dels fitxers per a l'arrencada en xarxa TFTP».