Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 11 (bullseye), 64-bitowe Mipsel

The Debian Documentation Project

Niniejszy dokument jest wolnym oprogramowaniem. Można go rozpowszechniać i/lub modyfikować zgodnie z warunkami Licencji Publicznej GNU w wersji 2, opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania.

Niniejszy program rozpowszechniany jest w nadziei, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. Więcej informacji zawiera Powszechna Licencja Publiczna GNU.

Do niniejszego dokumentu powinien być dołączony egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, USA.

The license text can also be found at https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html and /usr/share/common-licenses/GPL-2 on Debian systems.


Spis treści

1. Wstęp
1.1. Zgłaszanie błędów w tym dokumencie
1.2. Wysyłanie sprawozdań aktualizacji
1.3. Źródła niniejszego dokumentu
2. Nowości w dystrybucji Debian 11
2.1. Obsługiwane architektury
2.2. Co nowego w dystrybucji?
3. System instalacyjny
3.1. Co nowego w systemie instalacyjnym?
3.1.1. Instalacja automatyczna
3.2. Cloud installations
3.3. Container and Virtual Machine images
4. Aktualizacja z Debiana 10 (buster)
4.1. Przygotowanie do aktualizacji
4.1.1. Kopia zapasowa danych i konfiguracji
4.1.2. Uprzednie ostrzeżenie użytkowników
4.1.3. Przygotowanie do przestoju usług
4.1.4. Przygotowanie do odzyskiwania
4.1.5. Przygotowanie bezpiecznego środowiska do uaktualnienia
4.2. Start from "pure" Debian
4.2.1. Upgrade to Debian 10 (buster)
4.2.2. Remove non-Debian packages
4.2.3. Upgrade to latest point release
4.2.4. Prepare the package database
4.2.5. Remove obsolete packages
4.2.6. Clean up leftover configuration files
4.2.7. Sekcja proposed-updates
4.2.8. Nieoficjalne źródła
4.2.9. Wyłączenie priorytetów APT-a (APT pinning)
4.2.10. Check package status
4.3. Preparing APT source-list files
4.3.1. Dodanie internetowych źródeł APT-a
4.3.2. Dodanie źródeł APT-a do lokalnego serwera lustrzanego
4.3.3. Dodanie źródeł APT-a do nośników optycznych
4.4. Aktualizacja pakietów
4.4.1. Zapisanie sesji
4.4.2. Aktualizowanie listy pakietów
4.4.3. Zapewnienie wystarczającej ilości wolnego miejsca
4.4.4. Minimalna aktualizacja systemu
4.4.5. Aktualizacja systemu
4.5. Możliwe problemy przy aktualizacji
4.5.1. Podczas aktualizacji dystrybucji pojawia się błąd Nie udało się wykonać natychmiastowej konfiguracji.
4.5.2. Spodziewane usunięcia pakietów
4.5.3. Konflikty lub pętle wymaga wstępnie
4.5.4. Konflikty plików
4.5.5. Zmiany konfiguracji
4.5.6. Zmiany sesji na konsoli
4.6. Aktualizacja jądra i powiązanych pakietów
4.6.1. Instalowanie metapakietu jądra
4.7. Przygotowanie do kolejnego wydania
4.7.1. Czyszczenie usuniętych pakietów
4.8. Przestarzałe pakiety
4.8.1. Transitional dummy packages
5. Problemy, które należy mieć na uwadze, a dotyczące wydania bullseye
5.1. Uwagi dotyczące aktualizacji do bullseye
5.1.1. New VA-API default driver for Intel GPUs
5.1.2. Znane pakiety oznaczone jako przestarzałe
5.1.3. Przestarzałe składniki w wydaniu bullseye
5.2. Ograniczenia we wsparciu bezpieczeństwa
5.3. Pakiety specjalnej troski
5.3.1. Accessing GNOME Settings app without mouse
6. Więcej informacji na temat projektu Debian
6.1. Dodatkowe informacje
6.2. Pomoc
6.2.1. Listy dyskusyjne
6.2.2. IRC
6.3. Zgłaszanie błędów
6.4. Uczestnictwo w rozwoju Debiana
A. Zarządzanie wydaniem buster przed aktualizacją
A.1. Uaktualnienie wydania buster
A.2. Checking your APT source-list files
A.3. Usunięcie przestarzałych plików konfiguracyjnych
A.4. Aktualizacja przestarzałych kodowań do UTF-8
B. Współtwórcy uwag do wydania
Indeks
glosariusz