2.1. Maskinvara som stöds

Debian ställer inga maskinvarukrav utöver kraven ställda för Linux- eller kFreeBSD-kärnan och GNU:s verktyg. Därför kan alla arkitekturer eller plattformar till vilka Linuxkärnan, libc, gcc och så vidare, blivit porterade, och för vilken en portering till Debian finns, köra Debian. Referera till ports-sidorna på https://www.debian.org/ports/mips/ för mera detaljer om 32-bit MIPS (little-endian)-arkitektursystem som har blivit testade med Debian GNU/Linux.

Hellre än att försöka att beskriva alla de olika maskinvarukonfigurationerna som finns stöd för i 32-bit MIPS (little-endian) innehåller det här avsnittet allmän information och pekar till källor för ytterligare information.

2.1.1. Arkitekturer som stöds

Debian GNU/Linux 11 har stöd för 9 större arkitekturer och ett flertal variationer av varje arkitektur kända som varianter.

Arkitektur Debian-beteckning Underarkitektur Variant
AMD64 & Intel 64 amd64    
Intel x86-baserad i386 standard x86-maskiner standard
Endast Xen PV-domäner xen
ARM armel Marvell Kirkwood och Orion marvell
ARM med hårdvara FPU armhf multiplatform armmp
64bit ARM arm64    
64bit MIPS (little-endian) mips64el MIPS Malta 5kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
32bit MIPS (little-endian) mipsel MIPS Malta 4kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
Power Systems ppc64el IBM POWER8 eller nyare maskiner  
64bit IBM S/390 s390x IPL från VM-läsare och DASD generisk

Det här dokumentet täcker in installationen för 32-bit MIPS (little-endian)--arkitekturen med Linux-kärnan. Om du letar efter information om någon av de andra arkitekturerna som Debian stöder kan du se på sidorna för Debian-porteringar.

2.1.2. Plattformar som stöds av Debian mipsel port

Debian på 32-bit MIPS (little-endian) stödjer följande plattformar:

Cavium Octeon

Cavium designar en rad 64-bitars MIPS Octeon-processorer som huvudsakligen används i nätverksenheter. Enheter med dessa processorer inkluderar Ubiquiti EdgeRouter och Rhino Labs UTM8.

Loongson 3

Enheter baserade på Loongson 3A and 3B processorer stöds.

MIPS Malta

Plattformen emuleras av QEMU och är därför ett enkelt sätt att testa och köra Debian på MIPS om du inte har maskinvaran.

Det finns två malta kärnsmaker: 4kc-malta är byggd för 32-bitars processorer och 5kc-malta är byggd för 64-bitars processorer.

In addition, other boards which contain MIPS32r2 or MIPS64r2 based processors should also be able to run Debian, however kernels for these processors are not built and the Debian installer does not directly support them.

Komplett information angående vilka mips/mipsel-maskiner/mips64el som stöds kan hittas på webbplatsen Linux-MIPS. Från och med nu kommer endast system som stöds av Debians installationsprogram att täckas in. Om du letar efter stöd för andra underarkitekturer, kontakta sändlistan debian-mips.

2.1.2.1. Processor

Some MIPS machines can be operated in both big and little endian mode. For little endian MIPS, please read the documentation for the mipsel and mips64el architectures.

2.1.3. Plattformar som inte längre stöds av Debian mipsel port

Sen Debian Stretch, stöd för alla MIPS processorer som inte implementerar MIPS32 Release 2 slutat stödjas. Följande plattformar som stöds i Jessie stöds därför inte längre:

Loongson 2E and 2F
Dessa är de äldre Loongson-processorerna. Enheter baserade på dem inkluderar Fuloong Mini-PC och Lemote Yeeloong laptop.
SGI IP22
Dessa plattformar inkluderar SGI maskinerna Indy, Indigo 2 och Challenge S.
SGI IP32
Denna plattform är allmänt känd som SGI O2.
Broadcom BCM91250
Utvecklingskort för Broadcoms SiByte-kärna. Även känt under sitt kodnamn SWARM.

2.1.4. Flera processorer

Stöd för flera processorer — även kallat symmetrisk multi-processing eller SMP — finns tillgängligt för den här arkitekturen, och stöd finns i en förkompilerad Debian-kärnavbildning. Beroende på ditt installationsmedia kan eller kan inte den här SMP-kapabla kärnan installeras som standard. Det här ska inte förhindra en installation eftersom den standard, icke-SMP-kärnan bör kunna starta upp på SMP-system; kärnan kommer helt enkelt att använda den första processorn.

För att dra nytta av flera processorer, bör du kontrollera om det finns ett kärnpaket finns installerat som har stöd för SMP, och om inte, välja ett lämpligt kärnpaket.

Du kan även bygga din egna anpassade kärna med SMP-stöd. Du kan hitta en diskussion om hur man gör det här i Avsnitt 8.5, ”Bygg en ny kärna”. För tillfället (kärnversion 3.16) det sätt som du aktiverar SMP på är att välja Multi-Processing support i sektionen Kernel type i konfigurationen av kärnan.

2.1.5. Stöd för grafikhårdvara

Debian's support for graphical interfaces is determined by the underlying support found in X.Org's X11 system, and the kernel. Basic framebuffer graphics is provided by the kernel, whilst desktop environments use X11. Whether advanced graphics card features such as 3D-hardware acceleration or hardware-accelerated video are available, depends on the actual graphics hardware used in the system and in some cases on the installation of additional firmware blobs (see Avsnitt 2.2, ”Enheter som kräver fast programvara”).

Detaljer om grafikhårdvaraoch pekenheter kan hittas på https://wiki.freedesktop.org/xorg/. Debian 11 skickar med X.Org version 7.7.

2.1.6. Maskinvara för anslutning till nätverk

Nästan alla nätverkskort (NIC) som stöds av Linux-kärnan stöds även av installationssystemet; modulära drivrutiner ska vanligtvis läsas in automatiskt.

2.1.7. Kringutrustning och annan maskinvara

Linux har stöd för ett stort antal maskinvaruenheter såsom möss, skrivare, skannrar, PCMCIA/CardBus/ExpressCard och USB-enheter. Dock krävs inte de flesta av dessa enheter vid installation av systemet.