Kapitel 4. Få tag på installationsmedia

Innehållsförteckning

4.1. Officiella Debian GNU/Linux installationsavbildningar
4.2. Hämta filer från Debian-speglar
4.2.1. Var man får tag på installationsfiler
4.3. Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP
4.3.1. Konfigurering av DHCP-server
4.3.2. Konfigurera en BOOTP-server
4.3.3. Aktivering av TFTP-server
4.3.4. Flytta TFTP-avbildningarna till rätt plats
4.4. Automatisk installation
4.4.1. Automatisk installation med Debian Installer
4.5. Verifiera integriteten för installationsfiler